10. variants kas tas ir


10. variants kas tas ir

Vai Korāna tekstam ir varianti? Small aplūko Korāna teksta kritikas vēsturi un iespējas.

10. variants kas tas ir

Kā tas labi zināms, Korāna manuskripti, atšķirībā no citu tā saukto svēto grāmatu manuskriptiem, nekad nav pētīti ar mērķi apzināt teksta variantus. Tas saistīts ar islamticīgo vidū izplatīto uzskatu, ka Korāns ir Allaha dota grāmata, kura, ar dievišķās providences palīdzību, cauri gadu simtiem saglabājusi vienu vienīgu bez variantiem tekstu.

Grāmatas autors apstiprina, ka Korāna manuskriptos tiešām vērojams salīdzinoši neliels variantu skaits.

10. variants kas tas ir

Turklāt tie pamatā saistīti ar pārrakstītāju kļūdām, nevis ar reāliem teksta variantiem. Tomēr, kad uzmanība tiek pievērsta agrākajām teksta liecībām, parādās savādāka aina.

10. variants kas tas ir

Sākotnēji pastāvējusi daudz lielāka Korāna tekstu dažādība. Tikai 7. Būtiskā atšķirība kristiešu un islamticīgo nostājā pret katras reliģijas svētajām grāmatām it faktā, ka islamticīgie balsta savas reliģijas autoritāti uz Korāna dievišķību un manuskriptu nekļūdīgumu, kamēr kristiešu ticības objekts ir nevis Bībele pati par sevi, bet gan notikums vēsturē, kad Dievs tapa cilvēks — Jēzus no Nācaretes, cieta, mira un augšāmcēlās, lai ikviens, kurš uz Viņu paļaujas, iemantotu visu grēku piedošanu un mūžīgo dzīvību.

10. variants kas tas ir

Bībeles manuskriptos ir varianti, citi manuskripti ir labāki, citi sliktāki, bet kamēr tie rāda uz krustā sisto un augšāmcelto Dieva Dēlu, tie godam kalpo savam uzdevumam.