Apspriežamas iespējas. Brīvas pakalpojumu sniegšanas likums


Publiskās apspriešanas Attīstības plānošanas dokumentu apspriešana Liepājas pilsētas pašvaldībai ir pienākums izstrādāt ilgtermiņa un īstermiņa attīstības plānošanas dokumentus un nodrošināt to ieviešanu un uzraudzību. Plānošanas dokumentu un to grozījumu izstrādē var līdzdarboties arī iedzīvotāji, piedaloties sabiedriskajās apspriedēs, iesaistoties darba grupās, vai arī dokumenta izstrādes laikā par to izsakot rakstveida vai mutvārdu viedokli.

5 MELHORES CELULARES MOTOROLA EM 2020

Informācija par attīstības plānošanas dokumentu izstrādes uzsākšanu un iedzīvotāju līdzdarbības iespējām tiek publicēta pašvaldības mājaslapā. Paziņojumā ir iekļauta informācija par publiskās apspriešanas kārtību, vietu un termiņiem, kur un kad var iepazīties ar attīstības plānošanas dokumentiem un iesniegt rakstveida priekšlikumus un atsauksmes.

Ievads transfertcenu piemērošanā. Transfertcenu ABC! Vērtējot šī brīža ekonomisko un finanšu stāvokli valstī, nodokļu politikas izmaiņas mums ir nepieciešamas. Kam izdevīga būs jaunā nodokļu politika? Svarīgi, lai jaunā nodokļu politika ir saskaņota, pozitīvi ir tas, ka ir sācies dialogs ar sabiedrību.

Ir divu veidu apspriešanas formas, kurā tiek iesaistīti iedzīvotāji: publiskā apspriešana un sabiedriskā apspriešana.

Publiskā apspriešana Publiskā apspriešana ir normatīvo aktu vai institūcijas noteikts laika periods, kā ietvaros iedzīvotāji var sniegt savus iebildumus, priekšlikumus vai piedalīties citās noteiktajās sabiedrības līdzdalības aktivitātēs, piemēram, sabiedriskajās apspriedēs un sabiedriskās domas aptaujās.

kas ir turbo iespējas vēlaties nopelnīt naudu internetā

Pašvaldība, organizējot publisko apspriešanu: nosaka apspriešanas laiku ne īsāku par 30 dienām, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādāk, nodrošina apspriežamo dokumentu publisku pieejamību, norāda institūciju vai, ja nepieciešams, amatpersonu, kurai iesniedzami viedokļi, nodrošina, ka visa ar sabiedrisko apspriedi saistītā informācija ir pieejama pašvaldības mājaslapā, nodrošina, ka ne vēlāk kā 30 dienas pēc publiskās apspriešanas beigām tās kopsavilkumu apspriežamas iespējas dalībnieku sarakstu ievieto pašvaldības mājas lapā.

Sabiedriskā apspriešana Sabiedriskā apspriede ir sanāksme, kurās aicināti piedalīties iedzīvotāji un sniegt savus iebildumus un priekšlikumus par aktualizēto jautājumu.

vsa binārām opcijām bināro opciju stratēģijas un prognozes

Pašvaldība, organizējot sabiedrisko apspriedi: informē par sanāksmes vietu un laiku ne mazāk apspriežamas iespējas 14 dienas iepriekš, nodrošina sanāksmes pieejamību personām ar īpašām izmēģiniet bināro opciju tirdzniecību, nodrošina apspriežamo dokumentu publisku pieejamību, norāda amatpersonu, kura ir atbildīga par sabiedriskās apspriedes organizēšanu, nodrošina, ka visa ar sabiedrisko apspriedi saistītā informācija ir pieejama pašvaldības mājaslapā.

Ja pašvaldība pēc publiskās apspriešanas procesa veic būtiskas izmaiņas attīstības plānošanas dokumentu projektos, tā nodrošina atkārtotu publisko apspriešanu, kas ilgst ne mazāk kā trīs nedēļas. Sabiedrības līdzdalības kārtību plānošanas reģionu un pašvaldību attīstības plānošanas procesā nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr.

Vai šī informācija bija noderīga?

kāds ir bināro opciju modelis iespējas procentu likmju stratēģija