Darījumu centra reitingi, Reitingi un darījumi / Diena


Novērtējot kopējo VID administrēto maksājumu parādu summu, netiek veikta parāda samazināšanas korekcija par nodokļu vai darījumu centra reitingi maksājumu pārmaksu summām.

 • Kā jūs varat nopelnīt naudu internetā uz upes
 • Vispirms tas liecina, ka Vienotība ir zaudējusi savu vēlētāju.
 • Reitingi un darījumi / Diena
 • RĪGA,
 • Uzņēmumu saraksts | LR Uzņēmumu reģistra dati | 2011worldcurling.com
 • Nodokļu maksātāju reitinga sistēma | Valsts ieņēmumu dienests
 • Viegli pasīvie ienākumi
 • Darījumu centra 'Verde' būvniecībai izvēlēta kompānija 'Velve' - DELFI

Piemēram, ja nodokļu maksātājam kopējais parāds Tāpat 3 balles piešķir arī gadījumā, ja parāda izmaiņas ir 0. Informācijas avots rādītāja novērtēšanai — VID informācija par piedziņas darbībām.

Šo 4 gadu laikā uzņēmums ir ieguldījis daudz darba un finanšu līdzekļus īpašuma sakārtošanā, veicot gan remontdarbus, gan teritorijas sakopšanu. Kopumā investēti jau vairāk nekā EUR un plānots, ka turpmāk tiks ieguldīts vēl tikpat daudz. Tā mērķis ir mudināt pilsētniekus iesaistīties sava mājokļa, darbavietas, apkārtnes sakopšanā, veidojot estētisku un skaistu vidi, kā arī iespēja pilsētas pašvaldībai pateikties objektu saimniekiem un apsaimniekotājiem par ieguldīto darbu.

Rādītāja noteikšana — rādītāju nosaka, novērtējot VID veikto piespiedu piedziņas darbību skaitu pēdējo 12 mēnešu periodā. Datu vērtēšanas perioda piemērs Ja nodokļu maksātājam nav VID administrēto maksājumu iemaksu un piespiedu piedziņas darbības nav veiktas, rādītājs netiek vērtēts. Ballu piešķiršana — balles piešķir atbilstoši VID veikto piespiedu piedziņas darbību veidam un skaitam.

Informācijas avots rādītāja novērtēšanai — VID informācija par nodokļu kontroles pasākumu rezultātiem. Rādītāja noteikšana — rādītāju nosaka kā nodokļu kontroles pasākumos nodokļu auditos, datu atbilstības pārbaudēs, nodokļu apmēra precizēšanā, ar nodokļiem apliekamā objekta precizēšanā papildus aprēķinātās summas attiecību pret VID administrēto maksājumu iemaksām iepriekšējo 12 mēnešu periodā.

darījumu centra reitingi

Plašāk par VID administrēto maksājumu iemaksu novērtēšanu skatīt šīs metodoloģijas 2. Datu vērtēšanas perioda piemērs Ja analīzes periodā nodokļu maksātājam nodokļu kontroles pasākumi nav veikti, rādītājs netiek vērtēts.

Ballu piešķiršana — balles piešķir, novērtējot nodokļu kontroles pasākumos papildus aprēķinātās summas attiecību pret VID administrēto maksājumu iemaksām. Rādītāja noteikšana — rādītāju nosaka, analizējot tematiskajās pārbaudēs piemēroto naudas sodu apmēru iepriekšējo 12 mēnešu periodā.

Datu vērtēšanas perioda piemērs Ja analīzes periodā nodokļu maksātājam tematiskās pārbaudes nav veiktas, rādītājs netiek vērtēts. Ballu piešķiršana — balles piešķir atbilstoši VID piemēroto naudas sodu apmēram.

darījumu centra reitingi

Motivēt nodokļu maksātājus kārtīgi norādīt darbinieku nostrādātās stundas un profesijas. Informācijas avots rādītāja novērtēšanai — ziņojums par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī.

Datu vērtēšanas perioda piemērs Rādītāju aprēķina tikai nodokļu maksātājiem, kuri darbojas vispārējā nodokļu maksāšanas režīmā.

Seko aktualitātēm

Ballu piešķiršana — balles piešķir, pamatojoties uz rādītāja lielumu. Pārējo reitinga ballu kritēriju robežas ir noteiktas, pamatojoties uz statistikas datiem par atsevišķiem komersantiem novērtētā rādītāja sadalījumu.

Atbilstoši koncepcijai, šajā teritorijā ir paredzēta darījumu un sabiedriskās teritorijas attīstība četrās kārtās 20 gadu laikā, pakāpeniski īstenojot katru no tām. Attīstības koncepcijas pirmajā kārtā ir plānota viesnīcas ar konferenču funkciju un biroju ēku attīstīšana. Viesnīcas plānotais apjoms ir 13 m2 ar vietu autostāvvietu, biroju ēku apjoms 30 m2 ar vietu autostāvvietu.

Rādītāja noteikšana — rādītāju novērtē, salīdzinot nodokļu maksātāja vidējo mēneša darba samaksu ar vidējo mēneša darba samaksu nozarē reģionā. Aprēķinot vidējo mēneša darba samaksu, nodokļu maksātāja kopējos darba ienākumus analīzes periodā dala ar kopējo darba ienākumu saņēmušo skaitu analīzes periodā 12 mēnešos : kur: VDS — vidējā mēneša darba samaksa; Di — darba ienākumi kopā i-tajā mēnesī; ASi —darba ienākumu saņēmušo skaits kopā i-tajā mēnesī.

Rādītāju izsaka EUR, noapaļojot līdz veselam skaitlim. Datu vērtēšanas perioda piemērs Ballu piešķiršana — balles piešķir, pamatojoties uz vidējās darba samaksas lielumu Rādītāja vērtēšanas skala atšķiras nodokļu maksātājiem, kas darbojas vispārējā un mikrouzņēmumu nodokļa režīmā, ko nosaka būtiskas šo nodokļu režīmu atšķirības.

Nodokļu maksātājiem, kuri darbojas mikrouzņēmumu nodokļa režīmā: 5 balles piešķir nodokļu maksātājiem, kuriem vidējā darba samaksa pārsniedz vidējo darba samaksu tajā pašā plānošanas reģionā un nozarē.

Ja analizēto 12 mēnešu periodā nodokļu maksātājs ir mainījis nodokļu maksāšanas režīmu, nodokļu maksātāju reitinga sistēma novērtē viņa deklarēto darba algu darījumu centra reitingi ar ballu skalu, kas atbilst analīzes brīdī aktuālajam nodokļu maksāšanas režīmam.

Rādītāja noteikšana — rādītāju novērtē, salīdzinot vidējās mēneša darba samaksas lielumu pēdējos 12 mēnešos ar šo rādītāju iepriekšējā gada atbilstošajā periodā. Vidējās mēneša darba samaksas aprēķinu skatīt šīs metodoloģijas 2. Datu vērtēšanas perioda piemērs Ja analizēto 12 mēnešu periodā nodokļu maksātājs ir mainījis nodokļu maksāšanas režīmu vai nodokļu maksātājs ir jaunizveidots uzņēmums, kuram trūkst datu par iepriekšējo periodu, rādītājs netiek vērtēts.

darījumu centra reitingi

Ballu piešķiršana — balles piešķir, pamatojoties uz vidējās darba samaksas izmaiņām. Ballu kritēriju robežas ir noteiktas, pamatojoties uz statistikas darījumu centra reitingi par atsevišķiem komersantiem novērtētā rādītāja sadalījumu.

Reitingi un darījumi

Ja mikrouzņēmumu nodokļa maksātājam darba samaksa ir vienāda, ar mikrouzņēmumam noteikto darbinieka ienākuma kritēriju  EUR vai pārsniedz to, tad neatkarīgi no izmaiņām tas ir vērtējams ar 5 ballēm. Ja nodokļu maksātājam, kurš nav jaunizveidots uzņēmums trūkst datu par iepriekšējo periodu, tad tas ir vērtējams ar 3 ballēm.

 • Laipni aicināti bez depozīta bonusa iespējām
 • Darījumu centra būvniecība sāksies oktobrī, visu kompleksu plānots pabeigt līdz
 • Darījumu centros “Verde” plānots ieguldīt 60 miljonus eiro
 • Элли назвала Николь упрямой старухой и заявила, что при всей своей любви и уважении все же попытается поддержать мать в немногие остающиеся часы.
 • Rīga interesē investorus: par nekustamo īpašumu centrā samaksāti miljoni eiro
 • Neparasti veidi, kā nopelnīt naudu

Informācijas avots rādītāja novērtēšanai — nodokļu maksātāju iesniegtās nodokļu 10. variants kas tas ir un pārskati, VID informācija par nodokļu kontroles pasākumu rezultātiem, VID risku vadības sistēmas rādītāji un cita VID pieejamā informācija. Pilna informācija par riska pazīmēm un kritērijiem, pēc kuriem VID datorizētā sistēma identificē darba samaksas nedeklarēšanas riskus, ir konfidenciāla un nav izpaužama.

Savukārt darba samaksas nedeklarēšanas riskus gada pirmos trīs mēnešus novērtē pēc iepriekšējā gada datiem, bet, sākot ar gada ceturto mēnesi, — pēc kārtējā gada.

darījumu centra reitingi

Datu vērtēšanas perioda piemērs Ballu piešķiršana — balles piešķir, ņemot vērā katram nodokļu maksātājam piešķirto riska līmeni atbilstoši vidējās mēneša darba samaksas apmēram un datorizētās risku analīzes rezultātiem.