Iespējas pilns kurss profesionāļiem. Kas ir Forex 101?


Vērtīga šķita informācija, ko samērā reti iekļauj līdzīgos projektu vadības kursos, piemēram, par deleģēšanu, komunikācijas mākslu, sanāksmju organizēšanu un vadīšanu, moderēšanu u.

iespējas pilns kurss profesionāļiem

Vācijas Ekonomikas un vadības akadēmijas izstrādātie materiāli sniedz daudz praktisku piemēru un arī vingrinājumu, ar kuru palīdzību kursu klausītāji var pārbaudīt apgūtās zināšanas un prasmes.

Ļoti vērtīgas man bija kontaktnodarbības un e-pasta konsultācijas ar pasniedzēju Olmani, jo viņam ir tiešām neatsverama pieredze projektu vadībā. Kursa papildus vērtība ir iespēja iepazīt citus kursa klausītājus, tādējādi iegūstot domubiedrus tālākai profesionālai izaugsmei.

iespējas pilns kurss profesionāļiem

Cita pieeja un atšķirīgs domu gājiens, kas papildināja manas zināšanas un lika paskatīties savādāk uz esošo situāciju, sniedza idejas, kā labāk darīt, novērtēt un plānot savu projekta darbu.

Kursi izsita no ikdienas rutīnas, papildināja zināšanas, no darbu burtnīcām — dažādu situāciju piemēri un ieteikumi, kā rast problēmu un konfliktu risinājumu. Man patika!

iespējas pilns kurss profesionāļiem

Bija interesanti! Bija vērts! Noteikti ieteiktu visiem, kurus tas interesē — tas izkustinās domāšanu un attieksmi, kas savukārt uzlabos ikdienas darbu!

iespējas pilns kurss profesionāļiem

Domāju, ka arī saskarsmē ar kolēģiem varētu rasties jaunas krāsas un vairāk pozitīvisma!