Iespēju diskusiju stratēģijas


bināro opciju derību stratēģija

Latvijakurā piedalīties un sniegt savu ieguldījumu iespēju diskusiju stratēģijas par Latvijas ilgtermiņa attīstības mērķiem un iespējām aicināts ikviens interesents. Viena no pasākuma sadaļām veltīta tieši valsts telpiskajai iespēju diskusiju stratēģijas nākotnē.

Forumu organizē Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija sadarbībā ar Finanšu ministriju un Latvijas Hipotēku un zemes banku. Foruma atklāšanas konferencē profesors Roberts Ķīlis iepazīstinās ar viņa vadītās neatkarīgu ekspertu grupas izstrādāto Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas pirmās redakcijas projektu.

opciju portfeļa cena

Tuvākajās desmitgadēs Latvijas attīstību būtiski ietekmēs gan demogrāfiski, gan globālās konkurences, gan enerģētiski riski. Šo straujo pārmaiņu laikā valsts ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir kā atspēriens.

pagraba indikatori binārām opcijām

Tas nozīmē, ka novērtējam paveikto, apzinām savus resursus, analizējam panākumus un neveiksmes, meklējam jaunas iespējas. Iezīmējam to, ko vēlamies sasniegt mūsu kopīgajā nākotnē, lai atstātu mūsu bērniem un mazbērniem labāku, bagātāku un tīrāku Latviju.

Par šādu atspērienu jākļūst Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijai līdz Ar forumu noslēgsies sabiedrības līdzdalības process stratēģijas izstrādes gaitā. Tā tematiskajās darbnīcās risināsies ekspertu diskusijas par stratēģijas projektā iezīmētajiem Latvijas attīstības izaicinājumiem, iespējām un risinājumiem.

Forumā darbosies piecas tematiskās darbnīcas, kurās pazīstami eksperti, politiķi, uzņēmēji un citi sabiedrības pārstāvji pulcēsies ap apaļo galdu, lai diskutētu par LIAS projektā iezīmētajiem izaicinājumiem, iespējām un risinājumiem Latvijas telpiskās attīstības, apkārtējās vides, enerģētikas, pārvaldības un līdzdalības, uzņēmējdarbības un iespēju, kā arī cilvēkkapitāla un izglītības jomās. Lai sekmētu viemērīgāku valsts teritorijas attīstību, starptautisko konkurētspēju un iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugstināšanos, nepieciešams sekmēt ciešāku pilsētu sadarbību un dabas daudzveidības kapitāla izmantošanu.

Deivids S. Josts ir Monterejas Jūras kara augstskolas Kalifornijā profesors, kas šobrīd nosūtīts strādāt par vecāko zinātnisko līdzstrādnieku NATO Romas aizsardzības koledžā.

Diskusijas mērķis ir izvērtēt vienmērīgas valsts teritorijas attīstības iespējas, pievilcīgas dzīves vides un transporta struktūras nodrošināšanai, kā arī apzināt dabas daudzveidības, kā unikāla Latvijas konkurētspējas resursa uzturēšanas, vairošanas un komercializēšanas iespējas. Stratēģijas pamatuzstādījumi ir laimīgs cilvēks labklājīgā valstī, ilgtspējīgs un veselīgs dzīvesveids, radoša, iecietīga un toleranta sabiedrība un sadarbībā radīta konkurētspēja.

Pēc apstiprināšanas Saeimā, Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija kļūs par valsts hierarhiski augstāko plānošanas dokumentu.

Uzmanības centrā būs jautājumi par muzeja krājuma lomu Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja DMDM dizaina krājuma komplektēšanas pamatuzdevums ir veidot kolekciju, kas vispusīgi atsegtu un ilustrētu nozares attīstības vēsturi Latvijā no tās pirmsākumiem

Visi stratēģiskās plānošanas un attīstības dokumenti tiks veidoti saskaņā ar šīs stratēģijas noteiktajiem virzieniem un prioritātēm. Uz nacionālo forumu Atspēriens. Latvija tiek aicināti visi interesenti

Dokumenta plānošanas un sagatavošanas fāzē, kurā jānosaka bioekonomikas stratēģijas prioritārās jomas un darbības, uz diskusiju bija aicināti arī nozaru pārstāvji un zinātnieki.