Iespēju loma finanšu tirgū


Vienlaikus FKTK vadītāja vērš iedzīvotāju uzmanību uz situāciju nelicencēto finanšu pakalpojumu jomā, aicinot neticēt nesamērīgi augstiem ieguldījumu procentiem. Noteikti nevajadzētu vispārināt. Svarīgs FKTK uzdevums ir kontrolēt, lai bankās tiktu izveidotas sistēmas, kas nepieļauj izvairīšanos no sankcijām.

Ikviena persona ir atbildīga par sankciju režīma ievērošanu. Pērn Latvijas banku sektorā turpinājās pārmaiņu process. Bankas, kuras īsteno biznesa modeļa maiņu, turpina strādāt ciešā dialogā ar FKTK un meklē savu tirgus nišu. Tas, ka no Latvijas aizplūst ārvalstu klientu līdzekļi lielā apjomā, atstāj ietekmi uz banku darbību un konkurenci.

Ziņu navigācija

Finanšu pasaulē darbojas zināmi likumi. Ticēt nesamērīgi augstiem ieguldījumu procentiem vai uzticēt savu naudu bez līguma un bez izpratnes par pakalpojuma sniedzēju ir vieglprātīgi. Pagājušā gada 3. Kā to vērtēt? Vai tas nozīmē, ka bankas turpina pārkāpt noteikumus?

FKTK veic banku sektora uzraudzību, gan tā saukto prudenciālo uzraudzību, kas ir kredītiestāžu konsultatīva uzraudzība, gan arī uzraudzību, kas saistīta ar banku iekšējās kontroles sistēmu darbību, lai tās strādātu atbilstoši NILLTFN normatīvo aktu prasībām.

Katrai pieminētajai bankai ir savs darbības modelis un atšķirīgi iemesli, kādēļ tā saņēmusi sodu vai pārtraukusi darboties.

Savukārt sodi par trūkumiem iekšējās kontroles sistēmās tomēr ir stāsts par banku darbību iepriekšējos gados. Pārbaudes tika veiktas krietnu laiku iepriekš, un šobrīd, kad pārbaužu lietu lēmumi nonāk uz mana galda, tie ir jāpieņem. Vai tiešām par šādu situāciju ir iespējams piespriest tādu sodu?

FKTK nedrīkst detalizēti komentēt kādu tirgus dalībnieku vai atklāt uzraudzības informāciju. Taču svarīgs FKTK uzdevums ir kontrolēt, lai bankās tiktu izveidotas sistēmas, kas nepieļauj izvairīšanos no sankcijām. Ikviena persona ir atbildīga par sankciju režīma ievērošanu — nedrīkst veikt darbības, kas pieļautu vai veicinātu sankciju režīma apiešanu vai izvairīšanos no sankciju izpildes, piemēram, padarot pieejamus finanšu līdzekļus personai, pret kuru Latvijas Republikā ir noteiktas sankcijas.

Kredītiestāde, nodrošinot sankciju riska pārvaldīšanu, ir pakļauta riskam tikt iesaistīta sankciju pārkāpšanā vai sankciju apiešanā, tādējādi kredītiestādei var rasties arī reputācijas risks. Kredītiestādes reputācijas risks savukārt ietekmē finanšu sektora reputāciju. Lai nodrošinātu ieguldītāju un noguldītāju interešu aizsardzību un finanšu tirgus stabilitāti, ir būtiski pēc iespējas mazināt un novērst šos riskus.

Tādēļ FKTK veic pārbaudes un, konstatējot sankciju pārkāpumus, piemēro sodu. Pērn novembra vidū izteicāties, ka piecas Latvijas bankas jeb aptuveni trešā daļa no visām valsts komercbankām ir augsta riska.

  1. Līdz ar Covid straujo izplatību, īstenojot finanšu sektora dalībnieku uzraudzību, FKTK nodrošinās individuālu un elastīgu pieeju
  2. LAT – Finance Latvia
  3. Bināro opciju pavasaris
  4. Vietnes bināro opciju tirgotājiem
  5. Ieņēmumi par failu dzēšanu
  6. Finanšu tirgi Finanšu tirgi Pasaulē dominējot ekonomikas globalizācijas tendencēm, aizvien lielāku lomu uzņēmējdarbības veiksmēs un neveiksmēs spēlē notikumi pasaules finanšu tirgū.
  7. Kā ātri ieguldīt un nopelnīt naudu
  8. Finanšu tirgus pārveides sekas būs jūtamas vēl vairākus gadus - LV portāls

Kāpēc tā? Kādi soļi seko no FKTK puses pēc šādiem secinājumiem? Katrai bankai ir savs biznesa modelis un citas atšķirīgas iezīmes, arī tas, kāda līmeņa risku tās vēlas uzņemties, cik nopietni uztver iekšējās kontroles sistēmas darbību un politiku — cik lieli tirdzniecības robots universāls tiek ieguldīti šajā jomā.

Bankas ir dažādas, taču FKTK iegulda lielu darbu, lai banku izpratne par normatīvo regulējumu un tā piemērošanu būtu pēc iespējas vienota un nākotnē visiem būtu pilnīgi skaidrs, kāda veida un riska finanšu pakalpojumi Latvijā tiek sniegti un kādi ne. Kādas būtiskākās pārmaiņas pērn ir skārušas bankas?

Jaunākās ziņas

Pagājušajā gadā Latvijas banku sektorā turpinājās pārmaiņu process. Bankas, kuras īsteno biznesa modeļa maiņu, turpina strādāt ciešā dialogā ar FKTK un meklē savu tirgus nišu — dažām tas veicas ļoti sekmīgi, citas saskaras ar zināmām grūtībām, meklējot arvien jaunus risinājumus. FKTK turpina uzraudzību, un tāpat turpināsies pārbaudes. Mūsu mērķis ir vienota finanšu tirgus dalībnieku izpratne un darbības atbilstība normatīvo aktu prasībām.

FKTK 3. Kā vērtējat pagājušā gada pirmajā pusē akceptēto banku biznesa modeļu maiņu?

Tikmēr gandrīz visi Vācijas, Zviedrijas un Lielbritānijas biržās kotētie lielākie uzņēmumi šos riskus pārvalda ļoti aktīvi. Covid pandēmijas izraisītās cenu svārstības finanšu tirgū uzņēmumu dienas kārtībā atkal mainījušas prioritātes attiecībā uz finanšu risku pārvaldīšanu. Vērts atzīmēt, ka daži Baltijas uzņēmumi, kas šobrīd aizņemas ar mainīgām procentu likmēm, ir pakļauti šim riskam, taču norāda, ka aktīvi uzrauga tirgus situāciju un, novērojot procentu likmju pieaugumu, plāno veikt pasākumus, lai šo risku pārvaldītu un mazinātu. Valūtas svārstību risku pārvaldīšanā — daudz neizmantotu iespēju Arī valūtas kursa riska pārvaldībai Baltijas uzņēmumi pievērš mazāk uzmanības, salīdzinot ar Rietumeiropas uzņēmumiem.

Latvijas banku, kas iepriekš fokusējās uz ārvalstu klientu apkalpošanu, biznesa modeļu maiņas process bija neizbēgams. Vienlaikus ir skaidrs — tas, ka no Latvijas aizplūst ārvalstu klientu līdzekļi lielā apjomā, atstāj ietekmi uz banku darbību un konkurenci.

Es teiktu, ka Latvijas finanšu tirgus ir mainījies un šīs transformācijas sekas vēl būs jūtamas turpmākos trīs, piecus gadus. Tas ir likumsakarīgi. Plašsaziņas līdzekļos esat izteikusies, ka bankas, kuras iepriekš orientējušās uz nerezidentu sektoru, cenšas ne tikai atrast citu biznesa modeli, bet arī apvienoties.

Vai šāda tendence varētu izpausties šogad? Vai banku skaits saruks? Negribētu skriet notikumiem pa priekšu, tie katrā ziņā ir nopietni biznesa lēmumi, kas vispirms jāpieņem banku akcionāriem.

Tajā pašā laikā, vērtējot šībrīža tirgus iespēju loma finanšu tirgū un to, kā bankām sokas ar biznesa modeļa maiņas procesu un savas nišas meklēšanu, es teiktu, ka šāda iespēja būtu nopietni apsverama.

Vai tas nozīmē, ka visa šaubīgā nauda no Latvijas ir aizplūdusi? Es gribētu šajā jautājumā pārlikt akcentus — te vairāk ir jautājums par to, vai spējam pārliecināties par Kā nopelnīt naudu kriptonaudā ienākošās naudas izcelsmi un transakciju mērķi.

iespēju loma finanšu tirgū bināro iespēju tirgotāju kopiena

Visiem bija skaidrs, ka ārvalstu klientu naudas apjoms Latvijā bija krietni par lielu un tas apdraudēja Latvijas finanšu sektora reputāciju. Arī pašlaik iespēju loma finanšu tirgū nav aizliegts uzņemties risku, bet šai vēlmei ir jāseko konkrētām darbībām, kas noņem jebkādas šaubas par aizdomīgu līdzekļu izcelsmi vai izmantošanu pretlikumīgiem mērķiem.

Kā norit bankas likvidācija — vai ir sākta kreditoru saistību dzēšana lielākā apjomā, nevis tikai pārdesmit tūkstošu eiro izmaksas vienam kreditoram? Acīmredzot kreditoru vērtēšanas metodoloģija ir pietiekami sarežģīta un laikietilpīga, par lielu apjomu joprojām vēl nevaram runāt.

Katra valsts savas teritorijas ietvaros izveido ekonomiski funkcionēt spējīgu saimniecības sistēmu kopumā, veidojot savas valsts tautsaimniecību. Valsts tautsaimniecība sevī ietver visa veida gala preču saražošana un pakalpojumu sniegšana, apvienojot trīs svarīgus tirgus un citus tautsaimniecības sistēmā ietilpstošos objektus. Par galvenajiem finanšu tirgus dalībniekiem tiek uzskatītas kredītiestādes, no kurām vislielāko īpatsvaru veido bankas. Varētu pat apgalvot, ka Bankas kā finanšu starpnieki pilda svarīgu funkciju nodrošinot naudas resursu pārdali starp nozarēm un reģioniem ne tikai nacionālajā, bet arī starptautiskajā līmenī.

Vai esat tikusies ar jauno LB vadītāju, lai pārrunātu iespējamo apvienošanos? Kādi no tā sabiedrībai būtu ieguvumi? Esmu tikusies ar jauno LB vadītāju Mārtiņu Kazāku, un mūsu sarunas vērtēju kā konstruktīvas, vērstas uz sadarbību. Taču abu institūciju apvienošanas aspekti ir rūpīgi jāvērtē, kas šobrīd arī tiek darīts. Ieraugot detalizētu priekšrocību un arī risku izvērtējumu, būs jāpieņem racionāls lēmums, un tad detalizētāk varēsim runāt arī par konkrētiem ieguvumiem.

Pirms nedēļas, Ziņojumā atzīts, ka uzlabojumi panākti arī  finanšu institūciju regulēšanā un uzraudzībā.

Finanšu tirgi | SEB banka

Kas ir galvenais, ko jums izdevies paveikt? Paveikts ir daudz — gan normatīvā regulējuma sakārtošanā, gan arī pilnveidē.

iespēju loma finanšu tirgū veidi, kā nopelnīt naudu mājās

Kas vēl banku uzraudzības jomā būtu jāsakārto? Es vēlētos uzsvērt, ka konkrētajā februāra datumā nekas nebeidzas, līdz ar to iesāktie darbi ir turpināmi un sistēma — pilnveidojama. Turpmāk veicamais banku sektora uzraudzībā ir uz risku balstītas uzraudzības procesa pilnveidošana un turpmāka ieviešana, banku jauno biznesa modeļu ieviešanas uzraudzība un FKTK uzraudzības spēju stiprināšana un pilnveidošana.

Vienlaikus šobrīd esmu savu uzmanību pievērsusi tam, lai uzklausītu ārvalstu investoru un vietējo uzņēmēju pēdējā gada pieredzi sadarbībā ar finanšu sektora institūcijām, un FKTK ieguldīs laiku un pūles, lai atrastu problemātiskos punktus un piedāvātu abām pusēm izprotamus risinājumus, kas atbilst šībrīža Latvijas uzraudzības kultūrai.

iespēju loma finanšu tirgū opciju apmaiņa un ārpusbiržas

Tāpat ir uzsākts darbs pie skaidrojošas e-rokasgrāmatas izstrādes bankām, kurā būs apkopotas regulējošās normas un sniegts praktisks skaidrojums par to piemērošanu. Rokasgrāmatu plānots publicēt vasaras beigās. Vai Latviju, jūsuprāt, varēs uzskatīt par veiksmes stāstu finanšu problēmu risināšanas ziņā?

Neskriesim notikumiem pa priekšu.

iespēju loma finanšu tirgū iespējas 30 sekundes

Laiks rādīs, kā mūsu darbs ticis novērtēts. Pēdējo 18 mēnešu laikā paveiktais noteikti ir uzskatāms par finanšu sektora uzraudzības sakārtošanu, kā arī apliecinājumu veiksmīgai uzraudzības un kontroles institūciju un politikas veidotāju sadarbībai. Arī Valsts policija pērn ir saņēmusi 25 sūdzības šajā jomā, un šo neuzticamo virtuālo platformu darbību dēļ personas, kuras vērsušās policijā, kopumā zaudējušas vairāk nekā tūkstošus eiro.

Latvijas iedzīvotāju zināšanas par finansēm, arī ieguldījumu pakalpojumu sniegšanu, noteikti ir pilnveidojamas.

iespēju loma finanšu tirgū robotu tirdzniecības stratēģijas biržā

To secinām, arī vērtējot pagājušā gada rudenī veiktās Latvijas iedzīvotāju finanšu pratības iespēju loma finanšu tirgū rezultātus.

Vēlreiz aicinu ikvienu rūpīgi attiekties pret savu naudu.

Finanšu pasaulē darbojas zināmi likumi, tāpēc ticēt nesamērīgi augstiem ieguldījumu procentiem vai uzticēt savu naudu bez līguma un bez izpratnes par pakalpojuma sniedzēju ir ārkārtīgi vieglprātīgi. FKTK tīmekļa vietnē ir pieejams saraksts ar Latvijas finanšu tirgus dalībniekiem, kuriem ir tiesības sniegt pakalpojumus Latvijā, un to darbība tiek kontrolēta. Savukārt, lai aizsargātu Latvijas iedzīvotāju intereses, regulāri publicējam arī brīdinājumus par nelicencētiem pakalpojumu sniedzējiem, ar kuriem nevajadzētu sadarboties.

Izlasi par iespējām to izmantot! Labs saturs.