Interneta investīciju avoti,


Latvijas Bankas ekonomiste Foto: Shutterstock Globālās ekonomikas izaugsme pastiprinās, un tas ir pamats ārvalstu tiešo investīciju ĀTI plūsmu pieaugumam pasaulē. Tomēr gaisā joprojām virmojošā politisko procesu nenoteiktība neļauj strauji uzlaboties  investoru noskaņojumam.

Vēlos informēt, ka tekstā:

Neskatoties uz noturīgajām ĀTI ieplūdēm Latvijā pēckrīzes periodā, globālā integrācija investīciju jomā Latvijai vēl ir vāja.

Lai Latvija arī turpmāk spētu paņemt "savu" Interneta investīciju avoti daļu, konkurencē Centrālās un Austrumeiropas valstu CAE reģionā [1] bez valsts izaugsmes potenciāla nozīmīgi ir arī strukturālie aspekti. ĀTI aktivitāte pasaulē saglabājas svārstīga Protekcionisma pieauguma un vājas globālās tirdzniecības gaisotnē vēl jo svarīgāka kļūst klātbūtne vēlamo noieta tirgu tuvumā.

Turklāt ASV un Ķīna savas pozīcijas saglabā jau četrus gadus pēc kārtas.

interneta investīciju avoti

Nemainīgā investoru interese liecina par šo lielo ekonomiku pievilcību, neskatoties uz svārstībām globālajā ekonomikas un politiskajā vidē. Savukārt Eiropas Savienības ES pievilcība investoru acīs salīdzinājumā ar citām mērķvalstīm pēdējā desmitgadē ir mazinājusies.

interneta investīciju avoti

Līdztekus globālās ekonomikas aktivitātes kāpumam par ĀTI globālo plūsmu noturīgumu turpmāk liecina arī aptaujāto dažādu valstu lielu uzņēmumu augsta līmeņa pārstāvji [2]. Pēckrīzes noturīgās ieplūdes Latvijā — nepietiekamas globālai integrācijai Produktivitātes un ienākumu kāpināšanai svarīga ir integrācija globālajā ekonomikā. Pētījumi rāda, ka ĀTI veicina zināšanu un tehnoloģiju pārnesi, paaugstinot produktivitāti, kā arī ļauj iekšzemes kompānijām piekļūt jauniem ārvalstu tirgiem piemēram, Albuquerque, ; Alfaro, ; Monastiriotis, Lai gan pēckrīzes periodā Latvijā salīdzinājumā ar citām reģiona valstīm novērotas vienas no lielākajām ĀTI ieplūdēm Turklāt saskaņā ar IBM globālo plūsmu Eurostat, Maksājumu bilances dati Baltijas valstu [4] starpā esam pa vidu starp Igauniju, kas saglabājusi nozīmīgas ĀTI ieplūdes, un Lietuvu, kur tās joprojām ir mazākas 2.

Bakalaura darba mērķis ir, balstoties uz iegūto informāciju, izpētīt investīciju būtību un avotus.

Lai arī Latvijā vājās ĀTI ieplūdes 0. Igaunija, kas ir ar mums salīdzināma un konkurējoša valsts, turpina uzrādīt labākus rezultātus ĀTI piesaistes jomā.

Izmantotie avoti:

ĀTI ieplūdes Tas ir vairāk nekā vidēji pasaulē un augstāk nekā vidēji ES. Ņemot vērā, ka ES struktūrfondu pieejamība nākamajā plānošanas periodā varētu mazināties, ĀTI piesaistes veicināšana kļūst vēl aktuālāka. ĀTI ieplūdes vidēji UNCTAD dati ĀTI plūsmas ietekmējošie globālie faktori — joprojām vāja izaugsme,  augsta politiskā nenoteiktība, protekcionisma pieaugums — skar visas reģiona valstis.

Latvija spējusi paņemt vairāk nekā "savu daļu" no ieplūdēm CAE reģionā. Taču, lai arī turpmāk noturētu un uzlabotu savas pozīcijas ĀTI piesaistē, svarīga ir uzņēmējiem pievilcīga vide.

PIEKTĀ SPĒLE: Evelīna Pārkere, Emīlija Sama, Edgars un Emīls Kauperi - Interneta akadēmija

Nozīmīgi ir arī strukturālie faktori, kas nosaka gan investīciju absorbcijas spēju, gan vides pievilcību, piemēram, institūciju darbība, nodokļu politika, infrastruktūras attīstība, cilvēkkapitāla potenciāls utt.

Lai gan Latvija no ieplūdēm reģionā ir interneta investīciju avoti paņemt vairāk nekā "savu daļu", tomēr  CAE reģiona valstu vidū Latvijas vides pievilcības indekss [7], kas vērtējams kā potenciāls turpmākai ĀTI piesaistei, ir viduvējs 5. Vides pievilcības indeksa noteikšanā tā autori izmantojuši 18 rādītājus, kas sagrupēti 4 pīlāros: politiskā un likumdošanas vide; infrastruktūra un tirgus pieejamība; zināšanu un inovāciju kapacitāte; izmaksu konkurētspēja.

Indekss liecina, ka Latvijas gadījumā strukturālo faktoru jomā vēl ir vieta uzlabojumiem.

Investīciju avoti un to izmantošanas iespējas Latvijā

Latvijas uzņēmēji bez ģeopolitiskās nenoteiktības izteica bažas arī par interneta investīciju avoti riskiem turpmākai izaugsmei kā nodokļu sloga palielināšana un pārmērīgs regulējums.

Vienlaikus Latvijas uzņēmēji minēja, ka valsts galvenajai prioritātei jābūt starptautiski konkurētspējīgai un efektīvai nodokļu sistēmai. Arī lielāko ārvalstu investoru aptauja Latvijā [9] rāda, ka no 32 aptaujātajiem tikai puse plāno turpināt veikt investīcijas Latvijā. Investorus visvairāk uztrauc neparedzamā nodokļu politika, kvalificēta darbaspēka un mērķtiecīgas valsts attīstības stratēģijas trūkums.

Lai arī globālajā vidē ir augsta nenoteiktība, kas bremzē plūsmas, uzņēmēju un investoru bažas Latvijā lielākoties fokusējas uz iekšzemē kārtojamām lietām.

Ārvalstu investīcijas aug.

Tādējādi ir apsveicama politiskā griba, institūciju darbs un diskusijas ar sociālajiem partneriem Latvijā pievilcīgākas investīciju vides veidošanā. Valdība plāno nākt klajā ar jaunu, vienkāršu un konkurētspējīgu nodokļu politikas stratēģiju.

interneta investīciju avoti

Īpaši nozīmīga ir plānotā darbaspēka nodokļu sloga mazināšana un nulles likmes ieviešana uzņēmuma ienākuma nodoklim par reinvestēto peļņu. Uzņēmējiem un investoriem pievilcīgākas vides veidošana un tādējādi investīciju piesaiste ir pamats Latvijas tautsaimniecības stiprināšanai. Izmantotie avoti: Albuquerque, R. Alfaro L.

interneta investīciju avoti