Klienta variants. Klients-serveris


no demonstrācijas konta uz reālu kontu vai ir iespējams nopelnīt visu naudu pasaulē

Kursa autore: Mg. Organizācija un klientu apkalpošanas kultūra Organizācija Uzņēmums kā personība Klientu apkalpošanas kultūra kā organizācijas tēla veidotāja Uzņēmuma darbinieki personāls kā uzņēmuma tēla veidotāji Klientu apkalpošanas process Klientu apkalpošanas procesa būtība Klientu apkalpošanas kanāli Klientu klienta variants procesa organizācijas un realizācijas veidi Klientu apkalpošanas procesa kvalitāte Kas ir klients?

Klienta klienta variants un to noteicošie faktori Klients un viņa vēlmes apkalpošanas procesā Klientu tipoloģija Klienta temperamenta tipi Holēriskā temperamenta klients Sangviniskā temperamenta klients Flegmatiskā temperamenta klients Melanholiskā temperamenta klients Klientu uztveres veidi Mēs katrs runājam savā valodā Klienta uztveres veidi Vizuālā uztveres veida klienta raksturojums Audiālā uztveres veida klienta raksturojums Kinestētiskā uztveres veida klienta raksturojums Klienta dominējošā uztveres veida noteikšana Netīšās acu zīlīšu kustības Uztveres veida noteikšana pēc valodā klienta variants vārdiem Raports jeb prasme pielāgoties klientam Kāpēc nepieciešama pielāgošanās klientam?

bināro opciju stratēģijas robeža vadītāja opcija

Raporta būtība un tā nodibināšana Prasme pielāgoties klientam Pielāgošanās līmeņi Pielāgošanās veidi Pielāgošanās runas saturam Pielāgošanās balss tonim un runas ātrumam Pielāgošanās valodai Emocionālā pielāgošanās Pielāgošanās pozai un žestu valodai Pielāgošanās vērtībām Pielāgošanās kultūrvidei Saruna klientu apkalpošanas procesā Sarunas būtība Sarunas struktūra klientu apkalpošanas procesā Nulles posms — sagatavošanās posms Pirmais posms — saskarsmes veidošana Otrais posms — klienta problēmas vai vajadzības apzināšana Trešais posms — klienta variants lēmuma meklējumi Ceturtais posms — lēmuma pieņemšana Piektais posms — saskarsmes izbeigšana jeb sarunas beigas Klienta vajadzību izzināšana jeb prasme jautāt Atvērtie un slēgtie jautājumi Precizējošie izzinošie jautājumi Alternatīvie jautājumi Virzošie jeb uzvedinošie jautājumi Hipotētiskie jautājumi Pamudinošie jautājumi Atbalsojošie jeb spoguļjautājumi Nepabeigtā teikuma metode Prasmes klausīties klientu apkalpošanas procesā nozīme Klausītāja — informācijas saņēmēja — prasmes Sliktas klausīšanās ieradumi Pasīvā jeb nerefleksīvā klausīšanās Aktīvā klausīšanās Informācijas precizēšana Informācijas atkārtošana Informācijas pārfrāzēšana Empātiskā klausīšanās jeb jūtu atspoguļošana Informācijas interpretācija Kultūra telefonsarunu laikā Pirmā iespaida radīšana saskarsmē pa tālruni Balss nozīme saskarsmē pa tālruni No nelaipnas līdz sirsnīgai sarunai Ienākošais zvans jeb pamatprasmes sarunai pa tālruni klientu apkalpošana Vispārīgie ieteikumi