Neatsaucams opcijas līgums, Iespēju līgumi (Options)


GPL nodrošinās Pārdevējam Pakalpojumu atbilstoši tālāk aprakstītajiem pakalpojumu sniegšanas noteikumiem saistībā ar Pārdevēja veiktu pārdošanu Google tirgus laukumos un labdarības ziedojumiem labdarības gadījumos.

Šeit var atrast sarakstu ar Google tirgus laukumiem, kuri tiek atbalstīti Pakalpojumā. Uzņēmums Google var regulāri atjaunināt tirgus laukumus, tomēr visi tirgus laukumu darījumi tiks apstrādāti atbilstoši tālāk aprakstītajiem pakalpojumu sniegšanas noteikumiem.

Lūdzu, skatiet attiecīgā produkta pakalpojumu sniegšanas noteikumus, lai iegūtu plašāku informāciju par to, vai kāds konkrēts produkts uzskatāms par tirgus laukumu.

Papildus pārdošanai Google tirgus laukumos Pārdevējs var arī nodrošināt savus produktus, lai tos tālāk pārdotu uzņēmums Google, un šādā gadījumā Google būs parādā naudu Pārdevējam. Neatsaucams opcijas līgums var pieprasīt, lai GPL tā vārdā nokārto šādus norēķinus ar Pārdevēju. Lai novērstu šaubas, tālāk aprakstītie pakalpojumu sniegšanas noteikumi neattiecas uz šādiem norēķiniem.

Plašāku informāciju par šādiem norēķiniem skatiet attiecīgo produktu pakalpojumu sniegšanas noteikumos. Google Payments neatsaucams opcijas līgums sniegšanas noteikumi — Pārdevējs Finanšu uzraudzības iestāde FCA ir pilnvarojusi uzņēmumu GPL un regulē tā tiesības izdot elektronisko naudu turpmāk tekstā — E-naudaun tas ir iekļauts Finanšu uzraudzības iestādes reģistrā ar numuru Pirms izlemjat, vai piekrist šī Līguma noteikumiem un turpināt reģistrēšanās procesu, Jums ir jāizskata viss šī Līguma saturs.

Pirms turpināt, Jums ir jāizdrukā vai jāsaglabā šī Līguma kopija turpmākai informācijai.

E-transporta uzlādes pakalpojums publicitātes un peļņas iespējas 19.06.2013

Līgums stāsies spēkā datumā, kurā tā noteikumiem piekritīs Pārdevējs turpmāk tekstā — Spēkā stāšanās datums. Zīmolu neatsaucams opcijas līgums preču nosaukumi, preču neatsaucams opcijas līgums, pakalpojumu zīmes, logotipi, domēnu nosaukumi un citas raksturīgas katras attiecīgās puses zīmolu iezīmes, kuras reizēm pieder vai tiek licencētas minētajai pusei.

Darbadiena — diena, kas nav sestdiena, svētdiena vai oficiāla brīvdiena Lielbritānijā. Pircējs — Klients, kas Produktu iegādei izmanto Pakalpojumu, lai veiktu Apmaksas darījumu.

Piedāvājums

Mobilo sakaru operators — uzņēmuma GPL apstiprināts mobilo sakaru operators, kas Pircējiem nodrošina Mobilo sakaru operatora norēķinu kontu. Norēķini ar pakalpojumu sniedzēju — maksājumu process, kurā GPL Pārdevēja vārdā Mobilo sakaru operatoram iesniedz Maksājuma darījumu par norēķinu Pircēja Mobilo sakaru operatora norēķinu kontā.

Mobilo sakaru operatora norēķinu konts — mobilo sakaru operatora nodrošināts mēneša vai cita perioda norēķinu konts, kuru Pircējs reģistrē GPL kā Maksāšanas līdzekli. Klients — fiziska vai juridiska persona, kas reģistrējas Pakalpojumā kā Pircējs vai Pārdevējs.

Iespēju līgumi (Options)

E-nauda — elektroniska vērtība, ko izdod uzņēmums GPL, saņemot līdzekļus. E-nauda nav depozīts. Eiro — Eiropas monetārās savienības likumīgā valūta. Maksāšanas līdzeklis — kredītkartes konts, debetkartes konts, Mobilo sakaru operatora norēķinu konts vai cits maksāšanas līdzeklis, kuru reģistrē Klients izmantošanai Pakalpojumā un kuru GPL izmanto GPL E-naudas izdošanas finansēšanai, lai apstrādātu Apmaksas darījumus un veiktu citas darbības.

neatsaucams opcijas līgums

Apmaksas darījums — darījums, kurā GPL i  veic pārskaitījumu Pirkuma summas apmērā no Pircēja Maksāšanas līdzekļa uz GPL kontu, ii  izdod Pircējam tādu E-naudas summu, kas vienāda ar Pirkuma summu, iii  pārskaita attiecīgo E-naudas summu no Pircēja konta uz Pārdevēja kontu.

Google tirgus laukums — jebkurš vai visi Google pārvaldītie tirgus laukumi, kuros Pircēji var iegādāties produktus tieši no Pārdevēja. Google tirgus laukuma pakalpojumu sniegšanas noteikumi — Google tirgus laukuma pakalpojumu sniegšanas noteikumi atbilstoši 3. Google vietne — jebkura vietne, kura pieder vai kuru pārvalda uzņēmums Google vai tā saistītie uzņēmumi vai kura tiek pārvaldīta to vārdā, tostarp visi saistītie apakšdomēni un direktoriji, kā arī visas mantotās vietnes.

neatsaucams opcijas līgums

Pieteikuminformācija — lietotājvārds un parole, kuru GPL piešķir Pārdevējam, lai viņš varētu piekļūt savam Pārdevēja kontam. Maksājuma uzdevums — i  norādījumi, kurus Pārdevējs sniedz uzņēmumam GPL, lai veiktu Pircēja pilnvarotu Apmaksas darījumu; šie norādījumi ir arī kā paziņojums uzņēmumam GPL par Pircēja pilnvaru veikt pirkumu no uzņēmuma GPL par E-naudas summu, kas vienāda ar Apmaksas darījuma Pirkuma summu, vai ii  norādījumi, kurus Pārdevējs sniedz uzņēmumam GPL Atmaksas darījuma veikšanai atkarībā no konteksta.

neatsaucams opcijas līgums

Sterliņu mārciņas — Lielbritānijas likumīgā valūta. Produkts — jebkura digitāla vai fiziska prece vai pakalpojums, kuru Pircējs var iegādāties no Pārdevēja, izmantojot Pakalpojumu. Pirkuma summa — vērtība, kas ir ekvivalenta Produkta cenai un ietver jebkādas saistītās nodevas, nodokļus, piegādes maksas vai maksu par apstrādi, ja tāda piemērojama.

neatsaucams opcijas līgums

Izpirkuma darījums — darījums, kurā uzņēmums GPL izpērk E-naudu no Pārdevēja Izpirkuma konta un veic attiecīgās summas pārskaitījumu uz Pārdevēja Norēķinu kontu. Atmaksas darījums — darījums, kurā uzņēmums GPL pārskaita E-naudu no Pārdevēja izpirkuma konta uz Pircēja kontu, pēc tam izpērk attiecīgo summu un veic pārskaitījumu par attiecīgo summu uz Pircēja Maksāšanas līdzekli, izmantojot Pakalpojuma līdzekļu atmaksas funkciju.

Obligātā rezerve — naudas summa no Pārdevējam izmaksājamo maksājumu daļas saistībā ar Apmaksas darījuma vai Izpirkuma darījuma apstrādi, ko uzņēmums GPL var aizturēt saskaņā ar Līgumu.

Sazinies ar mums

Pārdevējs — jebkura fiziska vai juridiska persona, kas izmanto Pakalpojumu, lai pārdotu Produktus un saņemtu Pirkuma summas no Apmaksas darījumiem. Pārdevēja e-pasta adrese — e-pasta adrese, kuru Pārdevējs norādīja reģistrēšanās laikā. Pārdevēja vietne — Pārdevēja tīmekļa lapas, kurās tiek piedāvāti Produkti, par kuriem var norēķināties, izmantojot Pakalpojumu. Pakalpojums — šajā Līgumā aprakstīts E-naudas maksājumu pakalpojums, ko nodrošina GPL ar nosaukumu Google Payments, kurš ietver a  Apmaksas darījumu un Atmaksas darījumu apstrādi Pārdevēju vārdā par pirkumu starp Pārdevēju un Visticamākās bināro opciju prognozes, b  Izpirkuma darījumu apstrādi.

Maksa par pakalpojumu — maksa, ko saskaņā ar 7.

Akcijas, opcijas un ETF

Norēķinu konts — Pārdevēja depozīta konts, ko apkalpo Latvijā esoša banka un ko Pārdevējs ir norādījis, kā arī par to rakstiski paziņojis uzņēmumam GPL, un uzņēmums GPL ir to apstiprinājis līdzekļu saņemšanai par Pārdevēja Izpirkuma kontā esošās E-naudas izmantošanu. Gads — divpadsmit 12 mēnešu periods, kas sākas Spēkā stāšanās datumā, un katrs nākamais divpadsmit mēnešu periods. Šī Līguma pantu virsraksti ir paredzēti tikai uzziņas atvieglošanai, un tie neietekmē šī Līguma interpretāciju vai uzbūvi.

Atsaucē uz jebkuru likumdošanas aktu vai likumdošanas akta normu ir iekļauta norāde uz šo likumdošanas aktu vai likumdošanas akta normu, tai tiekot regulāri mainītai, paplašinātai vai atkārtoti ieviestai. Ja Līgumā nav skaidri norādīts citādi, visas tajā minētās summas ir norādītas eiro valūtā. Līguma darbības laikā Pārdevējs var pieprasīt, lai viņam tiktu nodrošināts Līgums, izmantojot palīdzības centru pārdevējiem ; tādā gadījumā uz Pārdevēja e-pasta adresi bez maksas tiks nosūtīta saite uz Līgumu.

Atšķirība starp iespēju līgumu un līguma līgumu. Iespējas un izvēles līgumi: Tiesu prakse un piemērošanas perspektīvas Datums: Izvēles līguma gadījumā Civilkodeksa Tādējādi galvenā atšķirība ir tā, ka opcija iegūst tiesības slēgt līgumu, savukārt opcijas līgums iegūst tiesības izmantot noslēgto līgumu. Bet abos gadījumos labais ekonomiskais objekts, interesesko puse iegūst, ir nogaidīšanas tiesības - līguma nosacījumu noteiktības stāvoklis noteiktā laika posmā un attiecīgi šīs darījuma partnera noteiktības savienojamība, kas atrodas piedāvātāja darbības apturēšanas stāvoklī.

Pakalpojuma apraksts. Pārdevējs atzīst un piekrīt, ka: a  Pārdevēja Produktu pārdošana ir darījumi starp Pārdevēju un Pircēju, nevis starp uzņēmumu GPL, Google vai kādu tā saistīto uzņēmumu, ja vien GPL, Google vai kāds tā saistītais interneta trafika ieņēmumi darījumā nav skaidri norādīts kā Pārdevējs vai Pircējs; b  ne uzņēmums GPL, ne uzņēmums Google vai tā apakšuzņēmēji nav Pircējs, Pārdevējs vai puse, kas ir saistīta ar jebkuru Apmaksas darījumu, ja vien tas nav skaidri norādīts Produkta informācijā Google vietnē vai tā pakalpojumu sniegšanas noteikumos; c  uzņēmums GPL nav atbildīgs par reklamēto Produktu kvalitāti, drošumu vai likumību, Produktu aprakstu patiesumu vai precizitāti, Pārdevēju spēju pārdot Produktus vai Pircēju spēju iegādāties Produktus, kā arī nekontrolē to; d  uzņēmums GPL nav atbildīgs par to, vai Pircējs pabeidz pirkumu vai maksājumu par Produktiem, kurus Pircējs piekritis iegādāties no Pārdevēja, kā arī nekontrolē to.

Kad Pircējs pilnvaro pirkuma izpildi ar Maksāšanas līdzekli, uzņēmums GPL pēc Maksājuma uzdevuma saņemšanas no Pārdevēja apstrādā Apmaksas darījumu Pārdevēja vārdā vai nu a  izmantojot piemēroto darījumu centrs, kā organizēt apstrādes tīklu, tostarp bez ierobežojuma kredītkaršu vai debetkaršu tīklus, vai b  iesniedzot to Mobilo sakaru operatoram, lai apmaksa un iekasēšana notiktu, izmantojot tālāk aprakstītos Norēķinus ar pakalpojumu sniedzēju.

Atļautie Maksājumu uzdevumi. Pārdevējs izmanto Pakalpojumu tikai tāpēc, lai apstrādātu Maksājuma uzdevumu par Produktu, ko Pircējs ir iegādājies, izmantojot likumīgu un godīgu Produkta tirdzniecību. Maksājuma uzdevums var netikt iesniegts apstrādei, izmantojot Pakalpojumu, kamēr Pārdevējs nav veicis tālāk norādītās darbības: neatsaucams opcijas līgums piegādājis vai citādi nodrošinājis iegādātās preces Pircējam; b izpildījis iegādāto pakalpojumu; c  citādā veidā pabeidzis iegādes darījumu saskaņā ar Pārdevēja un Pircēja savstarpējo vienošanos.

Biržā tirgotie fondi (ETF – Exchange Traded Funds)

Aizliegtie darījumi. GPL var bez iepriekšēja paziņojuma Pārdevējam ieviest vispārēju praksi un ierobežojumus Pakalpojuma izmantošanai, tostarp bez ierobežojuma ieviest atsevišķu vai apkopotu darījumu ierobežojumus saistībā ar Apmaksas darījumu skaitu vai vērtību sterliņu mārciņās vai ekvivalentu vērtību vietējā valūtā, kā arī Maksājuma uzdevumiem vienā vai vairākos konkrētos laika periodos.

Pārdevējs neveiks tālāk norādītās darbības: a neizmantos Pakalpojumu, lai apstrādātu Apmaksas darījumu Pārdevējam un citādi nepārsūtīs naudu starp Pircēju un Pārdevēju, ja tas nebūs tieši saistīts ar Preces pirkumu, ko veic Pircējs izņemot ziedojumu apstrādi saskaņā ar iepriekš norādīto 2. Neievērojot piemērojamo politiku saistībā ar Aizliegto produktu sarakstu, var tikt apturēta vai pārtraukta Pārdevēja piekļuve Pakalpojumam, kā arī īstenoti citi uzņēmumam GPL pieejamie aizsardzības līdzekļi atbilstoši šim Līgumam.

Kāds ir piedāvājums?

Iesniedzot uzņēmumam GPL iepriekšēju paziņojumu GPL norādītā veidāPārdevējs var atteikties apstrādāt jebkuru Produkta pasūtījumu jebkāda iemesla dēļ, bet katrā šādā gadījumā uzņēmumam GPL nebūs nekādu saistību nodrošināt saistītos Apmaksas darījumus. Pakalpojuma lietošanas ierobežojumi.

neatsaucams opcijas līgums

Aizliegtās darbības. Ja Pārdevējs pievieno Apmaksas darījumam jebkādu papildu maksu par Pakalpojuma lietošanu, Pārdevējam ir iepriekš skaidri jāinformē Pircējs par šādām izmaksām. Pārdevējs piekrīt nepiemērot nekāda veida papildu maksu, kas ir nelikumīga atbilstošajā jurisdikcijā.

neatsaucams opcijas līgums

Gadījumā, ja Apmaksas darījums tiek atcelts jebkāda iemesla dēļ tostarp bez ierobežojuma atmaksas rezultātāuzņēmums GPL var pēc saviem ieskatiem mēģināt atgūt minētos līdzekļus no Pārdevēja, atskaitot tos no Pārdevēja Izpirkuma konta. Pārdevējs atzīst un piekrīt, ka gadījumā, ja Pārdevēja Izpirkuma kontā nepietiek līdzekļu, GPL var atgūt Pārdevēja parādu uzņēmumam GPL, atskaitot to no Pārdevēja Izpirkuma konta pēc nākamā Apmaksas darījuma vai citā veidā, kas nav aizliegts tiesību aktos.

Galvenā informācija

Izpildes laiki. Saņemot Maksājuma uzdevumu no Pārdevēja, GPL izdos Pircējam E-naudu Neatsaucams opcijas līgums summas apmērā vēlākais tad, kad GPL būs saņēmis derīgus un atbilstošus izmantotā opcija no Pircēja Maksāšanas līdzekļa, un nekavējoties pārskaitīs izdoto summu, atskaitot Pārdevēja Izpirkuma kontam piemēroto Maksu par pakalpojumu; b  Atmaksas darījumi.

Ja vien Atmaksas darījuma veikšanai Pārdevēja Izpirkuma kontā būs pietiekami daudz līdzekļu, saņemot Maksājuma uzdevumu no Pārdevēja, GPL nekavējoties pārskaitīs Pircējam E-naudu atmaksājamās Pirkuma summas apjomā no Pārdevēja Izpirkuma konta.

Ja maksāšanas līdzeklis tika izmantots, lai daļēji vai pilnībā apmaksātu pirkuma summu, GPL izpirks un pārskaitīs summu, kas tika izmantota Pirkuma apmaksai ar maksāšanas līdzekli, uz Pircēja maksāšanas līdzekli uzreiz pēc tam, kad GPL būs pabeidzis piemērojamo nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, krāpniecības un citu nelegālo darbību pārbaudi un ieguvis apmierinošus rezultātus; c  Izpirkuma darījumi. Ja vien Izpirkuma darījuma veikšanai Izpirkuma kontā ir pieejami pietiekami neatsaucams opcijas līgums, GPL atgūs Pārdevēja Izpirkuma kontā esošos līdzekļus un veiks summas pārskatījumu Darbadienā, kurā norunāts veikt Izpirkuma darījumu neatsaucams opcijas līgums ar 7.

Apmaksas, Atmaksas vai Izpirkuma darījumi var tikt noraidīti bez iepriekšēja paziņojuma Pircējam vai Pārdevējam saskaņā ar 7.