Populārs ienākums internetā. 7 veidi, kā iegūt papildus ienākumus un nopelnīt vairāk - symirealestate


Norma ir vienkārša, bet tāpat ir bijušas un joprojām rodas neskaidrības, kā atsevišķās situācijās to piemērot. Šādas nodokļa likmes izvēle ir kļuvusi populāra, tāpēc par to — apkopojošs skaidrojums ar Valsts ieņēmumu dienesta VID atbildēm uz LV portāla jautājumiem. Nereģistrējama saimnieciskā darbība Ja, gūstot ienākumu no nekustamā īpašuma izīrēšanas vai iznomāšanas, nerodas saimnieciskās darbības izdevumi vai tie ir nebūtiski, fiziskajai personai ir tiesības nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējam, par to informējot VID piecu darba dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas, pievienojot populārs ienākums internetā vai nomas līguma kopiju.

Svarīgākās likumu izmaiņas pēdējos 3 mēnešos – 3. daļa: UIN un IIN

Ienākumam no šīs saimnieciskās darbības nav tiesību piemērot gada neapliekamo minimumu, nodokļa atvieglojumus un attaisnotos izdevumus. Tā pasaka likums.

  1. Kā jūs varat pelnīt naudu katru dienu
  2. Veids Kā Ienākumi No Interneta
  3. Kur samaksāt iedzīvotāju ienākumu nodokli? — Santa
  4. Svarīgākās likumu izmaiņas pēdējos 3 mēnešos &#; 3. daļa: UIN un IIN | Visma Blog
  5. IIN jeb iedzīvotāju ienākuma nodokļa likuma grozījumi | Visma Blog

Pēc sešarpus gadiem, šā gada Tātad sešarpus gadu laikā šāda nodokļa maksātāju skaits pieaudzis 12 reizes. Kas ir izīrēšana, un kas — iznomāšana?

populārs ienākums internetā papildu ienākumu definīcija

Jau ar terminoloģiju nedaudz pinamies, tāpēc šajā reizē paskaidrosim arī to. VID speciālisti norāda, ka nomas vai īres definīcija ir noteikta Civillikumā.

Veids kā ienākumi no interneta. Mans darba devējs – internets | Jelgavas Vēstnesis

Noma vai īre ir līgums, ar ko viena puse piešķir vai apsola otrai par zināmu nomas vai īres maksu kādas lietas lietošanu. Izīrē privātpersonām, bet iznomā — juridiskām personām.

populārs ienākums internetā cs go opcijas

Atkarībā no tā, ar ko ir noslēgts līgums — ar fizisku vai juridisku personu —, tiek piemērota nodokļu nomaksas kārtība. Izīrējot īpašumu fiziskai personai, nodoklis ir jāmaksā pašam izīrētājam — to aprēķina par kalendāra gadu un iesniedz VID gada ienākumu deklarāciju. Aprēķinātais nodoklis jāsamaksā budžetā likumā noteiktajā kārtībā. Savukārt, iznomājot īpašumu juridiskai personai, nodokli ieturēs izmaksas brīdī un iemaksās budžetā nomnieks.

Taču var arī būt, ka NĪN maksā īrnieks, kā ir tad?

IIN jeb iedzīvotāju ienākuma nodokļa likuma grozījumi 2018

Ja NĪN maksā īrnieks, izīrētājs nodokļa summu nevar atskaitīt no apliekamā ienākuma. LV portāla piemērs. Fiziska persona no sava dzīvokļa īrniekiem saņem eiro mēnesī, gadā — eiro. Īpašnieks pats samaksā nekustamā īpašuma nodokli — 70 eiro gadā.

Ilustratīvs attēls.

Vai komunālie maksājumi veido ar nodokli apliekamu ienākumu? Atkarībā no tā, kā ir noteikts īres līgumā, īrnieks var norēķināties patstāvīgi ar pakalpojumu sniedzējiem vai ar izīrētāja starpniecību.

Īres un nomas ienākuma 10% nodoklis

Ja par saņemtajiem pakalpojumiem īrnieks tieši maksā attiecīgajam pakalpojumu sniedzējam vai pārvaldniekam neatkarīgi no tā, ar kuru personu izīrētāju vai īrnieku pakalpojumu sniedzējam ir noslēgts līgums, īrnieka veiktie maksājumi par komunālajiem un citiem populārs ienākums internetā nav atzīstami par izīrētāja ieņēmumiem. Savukārt, ja persona par sava nekustamā īpašuma izīrēšanu saņem no īrnieka īres maksu un populārs ienākums internetā par komunālajiem pakalpojumiem, saimnieciskās darbības ieņēmumos ir ieskaitāma gan saņemtā īres maksa, gan maksa komunālo pakalpojumu samaksai.

populārs ienākums internetā tirdzniecība ar tendenču bināro opciju video

Kā informēt VID par īres vai nomas līgumu? Pielikumā papildus jāpievieno noslēgtie īres vai nomas līgumi. Vai par īres līgumu jāziņo katru gadu? Līgumi un to termiņi var būt dažādi, tas var būt noslēgts uz gadu vai vairākiem, var vienoties, ka līgums automātiski turpinās.

populārs ienākums internetā demonstrācijas konts un cent

Piemēram, īres līgums ir noslēgts Līgums paredz, ka tas turpinās, ja neviena puse to neatsauc vai nerosina pārskatīt. Kad un vai par to jāinformē VID, ja īrnieks īres naudu maksā arī Vai tikai tāpēc, lai būtu ko iesniegt VID, atkal kārtojot formalitātes par SD nereģistrēšanu, par ko jau ir ticis paziņots, būtu jāslēdz jauns īres līgums — atkal uz vienu gadu?

VID speciālisti paskaidro: ja VID reģistrētajai saimnieciskajai darbībai nav reģistrēts beigu termiņš, tad vēlreiz līgumu iesniegt nevajag.

Jāreģistrē arī īstermiņa līgumi ar tūristiem Nodokļa maksātājam ir iespējams iesniegt VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā katra īres līguma kopiju arī gadījumos, ja dzīvoklis tiek izīrēts uz īsu termiņu. Vai īres un nomas ienākumi ietekmē diferencēto neapliekamo minimumu?

Vai īres ienākumus ieskaita gada ienākumā, kuram piemēro progresīvo IIN? Kādi dokumenti nepieciešami, ja īrnieks par īri maksā skaidrā naudā? Likumdevējs fiziskajai personai, kura veic saimniecisko darbību, gūstot ienākumu no īpašuma, ir noteicis atvieglojumu —persona atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem var nereģistrēt saimniecisko darbību —, tomēr, saņemot samaksu par darījumu skaidrā naudā, darījums jāapliecina ar VID reģistrēto kvīti pēc darījuma partnera pieprasījuma.

To nosaka Ministru kabineta Tas nozīmē — ja darījuma partneris pieprasa darījumu apliecinošo dokumentu, tad fiziskajai personai ir jāizsniedz noformēta VID reģistrētā kvīts. Savukārt, ja darījuma partneris darījuma apliecinošo dokumentu nepieprasa, tad fiziskajai personai nav jāizsniedz noformēta VID reģistrētā kvīts.

Interneta žurnāls iFinanses ir dibināts

Kā un kad nodoklis jāsamaksā Ja dzīvoklis tiek izīrēts vai iznomāts juridiskai personai vai fiziskai personai, kas ir reģistrējusi saimniecisko darbību, tad pienākums ieturēt IIN un samaksāt to budžetā ir nomas maksas izmaksātājam.

Ienākuma saņēmējam nav pienākuma iesniegt deklarāciju, ja nodoklis ir jau ieturēts un samaksāts. Ja fiziskā persona, kura izmanto tiesības nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicēja, vēlas samazināt apliekamo ienākumu, par kuru IIN jau samaksāts, par nekustamā īpašuma nodokli, tā iesniedz  gada ienākumu deklarācijupievienojot dokumentus, kas apliecina nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par attiecīgo nekustamo īpašumu.

Īres un nomas ienākuma 10% nodoklis - LV portāls

Ja IIN summa pēc deklarācijas pārbaudes izrādās mazāka par avansā samaksāto, VID triju mēnešu laikā no deklarācijas iesniegšanas dienas atmaksā nodokļa maksātājam pārmaksu, kas radusies kā avansā samaksātā un rezumējošā kārtībā aprēķinātā IIN starpība. Ja dzīvoklis tiek izīrēts fiziskai personai, kura neveic saimniecisku darbību, nodoklis jāmaksā dzīvokļa īpašniekam izīrētājamiesniedzot gada ienākumu deklarāciju nākamajā gadā no 1.

populārs ienākums internetā labāko bināro opciju reitings

IIN samaksā līdz Ja IIN pārsniedz   eiro, var samaksāt trijās reizēs — līdz Kad un kam jāmaksā PVN? Pakalpojuma sniegšana par atlīdzību, veicot saimniecisko darbību, ir ar pievienotās vērtības nodokli PVN apliekams darījums. Izīrējot vai iznomājot dzīvokli dzīvojamo telpu par atlīdzību, populārs ienākums internetā veikta saimnieciskā darbība, un sniegtajam pakalpojumam PVN ir piemērojams Pievienotās vērtības nodokļa likumā noteiktajā kārtībā.

Sniegtajā pakalpojuma vērtībā ietilpst visas izmaksas, kā arī visi saskaņā ar normatīvajiem aktiem par šā pakalpojuma sniegšanu maksājamie nodokļi arī pašvaldības noteiktā nekustamā īpašuma nodokļa summanodevas un citi investīciju platformas jaunajiem uzņēmumiem maksājumi, izņemot PVN.

Personai, kura iznomā dzīvokli, jāreģistrējas VID PVN maksātāju reģistrā, ja tās veikto dzīvojamo telpu nomas pakalpojumu par atlīdzību kopējā vērtība iepriekšējo 12 mēnešu laikā ir pārsniegusi 40  eiro.

Kādi nodokļi jāmaksā influencerim

Tā kā īres maksu neapliek ar PVN, tad dzīvokļa īpašniekam nav jāreģistrējas kā PVN maksātājam arī tad, ja, veicot šos darījumus, ir pārsniegts Pievienotās vērtības nodokļa likumā noteiktais PVN apliekamo darījumu reģistrācijas slieksnis — 40  eiro.

Izlasi par iespējām to izmantot! Labs saturs.