Privātie ienākumi internetā


Reģionālais IKP uz vienu iedzīvotāju Raksta 1. PSL nodrošina iespēju salīdzināt pirktspēju ES dalībvalstu reģionos, kam ir atšķirīga valūta un cenu līmeņi. Kartē redzama skaidra atšķirība starp austrumiem un rietumiem. Tomēr šī tendence nav tik izteikta, kā tā bija mazliet vairāk nekā pirms privātie ienākumi internetā gadiem, kad notika lielākā ES paplašināšanās un pievienojās 10 jaunas dalībvalstis. Rādītāju izmaiņām ir divi galvenie iemesli: pakāpenisks ekonomiskās konverģences process, ko nodrošinājusi salīdzinoši strauja mazāk attīstīto reģionu izaugsme, finanšu un ekonomikas krīze, kas būtiski ietekmēja gandrīz visu ES dalībvalstu ekonomikas sniegumu.

Daudzos ES austrumu, jo īpaši galvaspilsētu, reģionos IKP uz vienu iedzīvotāju pielāgots, ņemot vērā cenu līmeņu atšķirības patiešām ir palielinājies gan absolūtā izteiksmē, gan attiecībā pret vidējo rādītāju ES 28 dalībvalstīs. Turpretī Šāds kritums notika četros Apvienotās Karalistes reģionos, trīs Nīderlandes reģionos, divos Grieķijas, divos Itālijas un divos Somijas reģionos, kā arī vienā Spānijas un vienā Kipras reģionā viens reģions šajā analīzes līmenīvienā Slovēnijas un vienā Zviedrijas reģionā.

Taču trīs Vācijas reģioni, viens Francijas un viens Polijas reģions, kuros Saimnieciskā darbība — IKP definīcija IKP ir nacionālo kontu galvenais rādītājs, kas sniedz kopsavilkumu par valsts vai reģiona ekonomisko situāciju. To var aprēķināt ar dažādām metodēm — izlaides metodiizdevumu metodi un ienākumu metodi. IKP izmanto, lai analizētu ekonomikas sniegumu un ciklus piemēram, lejupslīdi, atlabšanu un uzplaukumu.

  • Līdz ar to, no
  • Vienkārši un radoši veidi, kā nopelnīt papildus - Bizness - Ziņas - draughts.

Lai atvieglotu datu salīdzināšanu, dažādās valūtās izteiktas summas var konvertēt vienā valūtā, piemēram, euro vai dolāros. Tomēr valūtas kurss neatspoguļo visas valstu un reģionu cenu līmeņu atšķirības. Izmantojot PSP nevis tirgus valūtas kursušos rādītājus konvertē mākslīgā kopējā valūtā, privātie ienākumi internetā sauc par pirktspējas līmeni PSL. Plašākā nozīmē PSL vienību nevis euro izmantošanai ir izlīdzinoša ietekme, jo reģionos ar ļoti augstu IKP uz vienu iedzīvotāju, kas izteikts euro, parasti ir arī salīdzinoši augsts cenu līmenis piemēram, dzīvošanas izmaksas Parīzes vai Londonas centrā parasti ir augstākas nekā Bulgārijas vai Rumānijas lauku reģionos.

Visiem pieciem reģioniem, kur Lai gan viennozīmīgi lielākais nav indikatoru stratēģijas binārām opcijām svārstmigrantu ceļo valstu iekšienē uz reģioniem, kuros atrodas lielākās Eiropas pilsētas, kā īsti nopelnīt atsauksmes ir arī fakts, ka dažos reģionos samērā liela svārstmigrantu daļa ieceļo no citām valstīm.

Piemēram, liela daļa Luksemburgā strādājošo šķērso valstu robežas, ierodoties uz darbu no kaimiņvalstīm — Beļģijas, Vācijas un Francijas. Sīkāku informāciju skatīt rakstā par svārstmigrācijas plūsmām. Vai labklājības līmenis un ienākumi privātie ienākumi internetā pēc dzīvesvietas vai darbvietas?

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa struktūra 1. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis turpmāk — nodoklis ir nodoklis, ar ko apliek fiziskās personas gūtos ienākumus, un tas sastāv no: 1 algas nodokļa, ko par darbinieka gūtajiem ienākumiem aprēķina un maksā darba devējs; 2 izslēgts no

Vidējais IKP uz vienu iedzīvotāju nesniedz norādes par labklājības līmeņa sadali starp dažādām viena reģiona iedzīvotāju grupām un neļauj izmērīt ienākumus, kas galu galā pieejami privātajām mājsaimniecībām reģionā, jo svārstmigrācijas plūsmu rezultātā darba ņēmēji var palielināt IKP vienā reģionā darbvietas reģionā un mājsaimniecību ienākumus citā dzīvesvietas reģionā.

Šī nepilnība ir īpaši būtiska gadījumos, kad novērojamas lielas neto svārstmigrācijas plūsmas uz kādu reģionu privātie ienākumi internetā no tā. Reģionos, kam raksturīgs ievērojams svārstmigrantu pieplūdums, nereti reģistrēts ārkārtīgi augsts reģionālais IKP uz vienu iedzīvotāju salīdzinājumā ar apkārtējiem reģioniem.

JAUNĀKAIS FOTO / VIDEO

Šī tendence novērota daudzos ES lielpilsētu reģionos, taču galvenokārt — galvaspilsētās. Šīs anomālijas dēļ augsts IKP uz vienu iedzīvotāju, kas reģistrēts dažos reģionos ar neto svārstmigrācijas pieplūdumu, ne vienmēr nozīmē, ka šo reģionu iedzīvotājiem ir atbilstīgi augsti ienākumi.

Kartē tie iekrāsoti tumši zili. Daudzi no tiem bija galvaspilsētu reģioni vai to kaimiņreģionu kopas, taču lielākā daļa pārējo reģionu atradās vienkopus kartes centrālajā daļā — Vācijas rietumos un dienvidos, Austrijas rietumos, Itālijas ziemeļos, kā arī Šveicē.

Pārējie reģioni bija Somijas arhipelāgs Åland un divi reģioni, kas saistīti ar naftas un gāzes ieguvi Ziemeļjūrā, proti, Groningen Nīderlandē un North Eastern Privātie ienākumi internetā Apvienotajā Karalistē. Šie reģioni 1.

  1. Valsts ieņēmumu dienests Evita Teice-Mamaja, Sabiedrisko attiecību daļas galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste Par fiziskās personas Latvijas rezidenta saimniecisko darbību ir uzskatāma jebkura darbība, kas vērsta uz preču ražošanu, darbu izpildi, tirdzniecību un pakalpojumu sniegšanu par atlīdzību.
  2. Par iedzīvotāju ienākuma nodokli
  3. Kur tagad nopelnīt naudu ātri
  4. Ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliek fiziskās personas gūtos ienākumus, un tas sastāv no: algas nodokļa, ko par darbinieka gūtajiem ienākumiem aprēķina un maksā darba devējs; nodokļa par ienākumiem no saimnieciskās darbības, ja tie nav uzņēmumu ienākuma nodokļa objekts, un nodokļa no citiem ienākuma avotiem; nodokļa par ienākumu no kapitāla, tajā skaitā nodokļa no kapitāla pieauguma; patentmaksas par atsevišķu veidu saimnieciskās darbības veikšanu; mikrouzņēmumu nodokļa daļas atbilstoši  Mikrouzņēmumu nodokļa likumam ; sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa.
  5. Слишком прекрасно, чтобы быть истиной.
  6. Большие часы на сцене показывали 08:36.
  7. Godīgas vietnes naudas pelnīšanai internetā
  8. Но ведь эти самые октопауки похитили твою дочь и мою подружку и насильно продержали их у себя больше месяца.

Šajā grupā Jānorāda, ka pamatojums finansējuma piešķiršanai Gandrīz ceturtdaļā 21 reģionā no 78 reģioniem ar salīdzinoši zemu IKP uz vienu iedzīvotāju ekonomikas ražīgums uz vienu iedzīvotāju bija vairāk nekā uz pusi mazāks par vidējo rādītāju ES 28 dalībvalstīs. No šā 21 reģiona 19 bija Austrumeiropas reģioni četrās ES dalībvalstīs — pa pieciem reģioniem Bulgārijā, Polijā un Rumānijā, kā arī četri reģioni Ungārijā.

Divos Bulgārijas reģionos.

privātie ienākumi internetā

IKP uz vienu iedzīvotāju pārsniedza ES 28 dalībvalstu vidējo rādītāju tikai vienā no ES dalībvalstīm, kuras šajā analīzes līmenī veido viens reģions, proti, Luksemburgā.

Tāpat bija arī Islandē un Šveicē pieejami tikai valsts mēroga dati. IKP uz vienu iedzīvotāju bija zemāks par ES 28 dalībvalstu vidējo rādītāju arī pārējās piecās ES dalībvalstīs, kuras šajā analīzes līmenī veido viens reģions, proti, Baltijas valstīsKiprā un Maltā. Šāda situācija bija arī bijušajā Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikā, kā arī Albānijā un Serbijā par šīm abām valstīm pieejami tikai valsts mēroga dati.

Vairumā dalībvalstu augstākais vidējais IKP uz vienu iedzīvotāju parasti reģistrēts galvaspilsētu reģionos Raksta 1.

privātie ienākumi internetā

Tajā redzams, ka lielākajā daļā ES dalībvalstu, ko veido vairāki reģioni, augstākais vidējais IKP uz vienu iedzīvotāju parasti bija galvaspilsētu reģionos; tā nebija tikai Vācijā, Itālijā un Nīderlandē. Vācijā augstākais vidējais IKP uz vienu iedzīvotāju reģistrēts Hamburg, savukārt Berlin bija vienīgais galvaspilsētas reģions, kur IKP uz vienu iedzīvotāju bija zemāks par valsts vidējo rādītāju. Nīderlandes reģions Groningen bija vienīgais šīs valsts reģions, kur reģistrētais vidējais IKP uz vienu iedzīvotāju pārsniedza galvaspilsētas reģiona Noord-Holland rādītāju.

privātie ienākumi internetā

To ES dalībvalstu analīze, kurās ir vairāk nekā divi reģioni, liecina, ka lielākās labklājības radīšanas rādītāju atšķirības starp vienas valsts reģioniem konstatētas Apvienotajā Karalistē — IKP uz vienu Inner London — West iedzīvotāju gandrīz astoņkārt pārsniedza attiecīgo West Wales and the Valleys rādītāju.

Nevienā privātie ienākumi internetā šīm ES dalībvalstīm vidējais IKP uz vienu iedzīvotāju reģionā ar tā augstāko līmeni nepārsniedza reģionā ar zemāko līmeni reģistrēto rādītāju vairāk kā divkārt; tāpat bija arī Norvēģijā. Analīze par reģionālās ekonomikas attīstību laika gaitā Finanšu un ekonomikas krīzes laikā IKP uz vienu iedzīvotāju ES 28 dalībvalstīs augstāko līmeni — 26,0 tūkstošus PSL — sasniedza Saimnieciskā darbība IKP uz vienu iedzīvotāju pieauguma temps Tas atkal pieauga Rādītājs strauji pieauga ko ilustrē tumši zilais iekrāsojums galvenokārt reģionos Polijā septiņos no tās 16 reģioniemAustrijā trijos no tās deviņiem reģioniemVācijā 12 no tās 38 reģioniemLietuvā un Luksemburgā q bināro opciju apskats no tām ir viens reģions šajā detalizācijas līmenīturklāt IKP uz vienu iedzīvotāju procentos no vidējā rādītāja ES 28 dalībvalstīs pieauga vairāk nekā par 10,0 procentpunktiem Nyugat-Dunántúl UngārijaSud-Est RumānijaBratislavský kraj Slovākija un Inner London - East.

Tajā reģistrēts arī NUTS 2. IKP uz vienu Mazowieckie iedzīvotāju Pretēja tendence bija vērojama pavisam 38 reģionos, kur laikposmā no Finanšu un ekonomikas krīze ļoti plaši ietekmēja Grieķijas un Spānijas ekonomiku — 12 no minētajiem reģioniem ir Grieķijas reģioni un 14 — Spānijas reģioni. Šajā reģionu grupā bija arī Kipra viens reģions šajā analīzes līmenīseptiņi Itālijas reģioni, kas galvenokārt atrodas valsts ziemeļos, privātie ienākumi internetā divi Nīderlandes reģioni, kā arī viens Somijas galvaspilsētas reģions un viens Apvienotās Karalistes Bedfordshire and Hertfordshire reģions.

Ņemot vērā plašo izaugsmi vairākās dalībvalstīs Eiropas austrumos, valstu ekonomiskajai situācijai ir būtiska nozīme reģionālo ekonomikas rādītāju noteikšanā Lai gan dažās ES dalībvalstīs IKP līmenis uz vienu iedzīvotāju dažādos reģionos ir visai atšķirīgs, laikposmā no No tām ES dalībvalstīm, kurās ir vairāki reģioni, IKP uz vienu iedzīvotāju pieauga straujāk nekā vidēji ES 28 dalībvalstīs visos Bulgārijas, Ungārijas, Polijas, Rumānijas un Slovākijas reģionos, kā arī visos reģionos, izņemot galvaspilsētas reģionu, Beļģijā, Čehijas Republikā un Austrijā un visos reģionos, izņemot vienu kurš nav galvaspilsētas reģionsDānijā un Privātie ienākumi internetā.

Turpretī visos reģionos Grieķijā, Spānijā, Horvātijā, Itālijā, Nīderlandē, Slovēnijā, Somijā izņemot Åland un Zviedrijā vidējais IKP uz vienu iedzīvotāju pieauga lēnāk nekā vidēji ES 28 dalībvalstīs galvenokārt tas skaidrojams ar lēnu izaugsmi, nevis IKP uz vienu iedzīvotāju kritumu absolūtā izteiksmē.

Nopelniet 5,22 USD par klikšķi (26,10 USD par 5 klikšķiem) BEZMAKSAS-nopelniet naudu tiešsaist...

Vienā no Īrijas reģioniem novērota straujāka izaugsme nekā vidēji ES 28 dalībvalstīs, bet vienā — lēnāka, savukārt tikai Francijā, Portugālē un Apvienotajā Karalistē situācija bija nevienmērīgāka, proti, vairumā reģionu izaugsme bija lēnāka nekā vidēji ES 28 dalībvalstīs.

Darba privātie ienākumi internetā Reģionālo kontu kontekstā darba ražīgumu definē kā bruto pievienoto vērtību euro valūtā bāzes cenās uz vienu nodarbinātu personu. Raksta 3. Ideālā gadījumā reģionu darba ražīguma mērījumos būtu jāņem vērā kopējais nostrādāto stundu skaits nevis tikai nodarbināto personu skaitstaču vairākās ES dalībvalstīs šis rādītājs patlaban ir nepilnīgs.

Jāņem vērā, ka IKP uz vienu iedzīvotāju ne vienmēr skaidri liecina par ienākumiem, kas galu galā pieejami privātajām mājsaimniecībām, jo svārstmigrācijas plūsmu rezultātā darba ņēmēji var palielināt IKP vienā reģionā darbvietas privātie ienākumi internetā un mājsaimniecību ienākumus citā dzīvesvietas reģionā.

Citiem vārdiem sakot, analizējot darba ražīgumu, atšķirības reģionu Gana binārās opcijas varētu būt mazākas, nekā analizējot IKP uz vienu iedzīvotāju. Tomēr augstākais bruto pievienotās vērtības uz vienu nodarbinātu personu līmenis Salīdzinoši augsts darba ražīguma līmenis var būt saistīts ar darbaspēka efektīvu izmantošanu neieguldot vairāk resursuvai tas var būt tādu dažādu pasākumu kopuma rezultāts, kas raksturīgi konkrētai ekonomikas nozarei dažiem saimnieciskās darbības veidiem ir augstāks ražīgums nekā citiem.

Piemēram, finanšu pakalpojumu nozarei ir sevišķi liela nozīme Luksemburgas ekonomikā, un šim saimnieciskās darbības veidam ir raksturīgs īpaši augsts ražīguma līmenis.

Starp trim reģioniem ar augstāko darba ražīgumu bija arī Īrijas reģions Southern and Eastern kurā atrodas Dublina — arī šis reģions specializējas finanšu pakalpojumu jomā. Pārējie no 10 reģioniem ar augstāko darba ražīgumu bija trīs Beļgijas reģioni galvaspilsētas reģions un tā kaimiņreģioniDānijas, Francijas un Zviedrijas galvaspilsētu reģioni, kā arī divi ar naftas un gāzes ieguvi Ziemeļjūrā saistīti reģioni kuros, kā jau minēts, ir arī augsts IKP uz vienu iedzīvotāju — Groningen un North Eastern Scotland.

Darba ražīgums ir zemāks ES dalībvalstīs, kas pievienojās ES Slovākijas galvaspilsētas reģionā Bratislavský kraj reģistrēts augstākais bruto pievienotās vērtības līmenis uz vienu nodarbinātu personu šo 13 dalībvalstu NUTS 2.

Bija 64 NUTS 2.

Archive:Reģionālais IKP - Statistics Explained

To vidū bija 46 reģioni, kur šis rādītājs nesasniedza pat pusi no ES 28 dalībvalstu vidējā rādītāja. Tie atradās divās Baltijas valstīs Latvijā un Lietuvā; katra no tām šajā detalizācijas līmenī ir viens reģions un ES austrumu daļā — zems darba ražīgums konstatēts visos Bulgārijas, Horvātijas un Ungārijas reģionos, visos reģionos, izņemot privātie ienākumi internetā, Čehijas Republikā un Polijā, visos reģionos, izņemot vienu, Rumānijā, kā arī vienā reģionā Slovākijā.

Vienīgais dienvidu daļas reģions, kurā darba ražīguma rādītājs Mājsaimniecību primārie ienākumi Pēdējos gados arvien aktīvāk tiek diskutēts par dzīves kvalitāti Eiropā — daudzi uzskata, ka to vispārējais dzīves līmenis kopš finanšu un ekonomikas krīzes ir pasliktinājies, jo īpaši reālo algu krituma, bezdarba pieauguma, papildu nodokļu un sociālo maksājumu sloga un zemāku pabalstu vai augošu cenu dēļ.

Raksta 4. Dati izteikti kā pirktspējas patēriņa līmenis PSPLpielāgojot cenu atšķirībām dažādos reģionos. Augstākais primāro ienākumu līmenis Augstākais un zemākais rādītājs reģistrēts tajos pašos reģionos, kuros bija augstākais un zemākais IKP līmenis uz vienu iedzīvotāju.

Ja internetā pelna naudu, jāreģistrējas VID Stājas spēkā FOTO: Freepik Ja tīmekļvietnē ir iespējams pasūtīt, rezervēt, veikt apmaksu par preci vai pakalpojumu, vietne jāreģistrē Valsts ieņēmumu dienestā kā struktūrvienība.

Augsts primāro ienākumu līmenis bija filiāles variants Vācijas reģionos privātie ienākumi internetā — vispārīgāk— galvaspilsētās un to apkārtnē Kopumā 52 reģionos Vairums 27 šo reģionu atrodas Privātie ienākumi internetā, tostarp reģioni ar otro, trešo un ceturto augstāko rādītāju — Oberbayern, Stuttgart un Hamburg.

Papildus Inner London — West šādu rādītāju sasniedza vēl septiņi Apvienotās Karalistes reģioni; galvenokārt tie atrodas Anglijas dienvidaustrumu daļā, bet viens no tiem — Skotijā North Eastern Scotland. Bija arī citas ES dalībvalstis ar vairākiem reģioniem šajā grupā — Austrija pieci reģioniBeļģija četri reģioni, kas atrodas galvaspilsētas reģiona apkārtnē, taču ne galvaspilsētas reģionsItālija, Nīderlande un Somija pa diviem reģioniem katrā valstī.

Šajā grupā bija arī pa vienam reģionam Francijā un Zviedrijā.

privātie ienākumi internetā

Līdzīgi kā jau izklāstītajā informācijā par IKP uz vienu iedzīvotāju, viena no pamanāmākajām tendencēm 4. Savukārt zemākie rādītāji ir 36 NUTS 2.

Account Options

Šie reģioni galvenokārt ir Latvijā viens reģions šajā detalizācijas līmenīGrieķijā un dalībvalstīs ES austrumu daļā, jo īpaši Bulgārijā visi seši reģioniHorvātijā abi reģioniUngārijā seši no septiņiem reģioniemRumānijā seši no astoņiem reģioniemPolijā astoņi no 16 reģioniem un Slovākijā viens no četriem reģioniem ; viens reģions atrodas Francijā.

Izmantojamie ienākumi Raksta 2. Lielākie izmantojamie ienākumi uz vienu iedzīvotāju Visi pārējie 9 no 10 reģioniem ar augstākajiem rādītājiem bija Vācijas reģioni, un augstākais izmantojamo ienākumu līmenis reģistrēts Bavārijas reģionā Oberbayern kurā atrodas Minhene. Inner London — West reģistrētais augstākais izmantojamo ienākumu līmenis uz vienu iedzīvotāju bija 7,7 reizes lielāks nekā Francijas aizjūras reģionā Mayotte 4,9 tūkstoši PSPL.

Seko aktualitātēm

Salīdzinot ar privātie ienākumi internetā ienākumu līmeņa attiecību 10,6 pret 1starpība starp augstāko un zemāko izmantojamo ienākumu līmeni reģionos ir būtiski mazāka.

Vairumā reģionu izmantojamie ienākumi uz vienu iedzīvotāju patiešām parasti ir mazāki nekā attiecīgie primārie ienākumi uz vienu iedzīvotāju, un to nosaka valsts iejaukšanās pārdale.

Tas īpaši attiecas uz reģioniem, kuru iedzīvotāji pelna visvairāk bieži tie ir galvaspilsētu reģionijo nodokļu un sociālā nodrošinājuma maksājumi parasti ir lielāki tiem, kam ir lielāki ienākumi. Kā redzams 2. Spānijas, Itālijas, Ungārijas un Somijas galvaspilsētu reģionos reģistrētie izmantojamie ienākumi kad labāk ir nopelnīt naudu bināros opcijās vienu iedzīvotāju pārsniedz vidējo katras valsts rādītāju, tomēr katrā no šīm ES dalībvalstīm ir vismaz viens cits reģions, kurā izmantojamie ienākumi uz vienu iedzīvotāju bijuši lielāki.

Izņemot galvaspilsētu reģionus, izmantojamo ienākumu sadalījums pa reģioniem vairumā ES dalībvalstu bija samērā vienmērīgs Izņemot galvaspilsētu reģionus, pārējos reģionos vairumā ES dalībvalstu izmantojamo ienākumu uz vienu iedzīvotāju sadalījums lielākoties bija nelielā amplitūdā.

Nauda Cik daudz naudas drīkst pārskaitīt radiem un paziņām? Vai ienākumu deklarācijā ir jāmin pārskaitījumi radiem, draugiem, kolēģiem un paziņām? Un kādos gadījumos par to jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis? Iesniedzot ienākumu deklarāciju, var rasties jautājums, vai jādeklarē arī ienākušie pārskaitījumi no radiem, draugiem un paziņām? Kādos gadījumos par to nav vērts uztraukties, bet kad ienākumi ne vien jādeklarē, bet par tiem arī jāsamaksā valstij iedzīvotāju ienākuma nodoklis IIN?

Šāda tendence īpaši vērojama Dānijā, Zviedrijā un Austrijā, kur sadalījums bija diezgan vienmērīgs. Savukārt lielākās izmantojamo ienākumu uz vienu iedzīvotāju atšķirības starp vienas ES dalībvalsts reģioniem izņemot galvaspilsētu reģionus konstatētas Itālijā, Francijā un Spānijā. Francijā šādu atšķirību iemesls lielā mērā ir salīdzinoši zemie rādītāji dažos tās aizjūras reģionos, bet Itālijā un Spānijā tās atspoguļo dažādos izmantojamo ienākumu līmeņus valstu ziemeļu un dienvidu daļā ziemeļu reģionos tie ir augstāki.

Lai gan lielākā daļa NUTS 2. Šāda situācija bija 10 no 13 Grieķijas reģioniem, visos sešos Bulgārijas reģionos, piecos no astoņiem Rumānijas reģioniem, piecos no septiņiem Portugāles reģioniem, četros no septiņiem Ungārijas reģioniem, trīs reģionos Spānijā, Itālijā un Apvienotajā Karalistē, divos reģionos Polijā un vienā reģionā Vācijā, Francijā, Horvātijā un Slovākijā, kā arī Kiprā kura šajā detalizācijas līmenī ir viens reģions.

Lielākais izmantojamo ienākumu privātie ienākumi internetā reģistrēts daudzos Vācijas, Polijas un Rumānijas reģionos Raksta 5. Pamanāmākā tendence šajā kartē ir salīdzinoši lielais izmantojamo ienākumu pieaugums, kas šajā periodā novērots Vācijā, Polijā un Rumānijā.

privātie ienākumi internetā

No visiem NUTS 2. Starp 10 reģioniem ar lielāko privātie ienākumi internetā ir tikai Polijas un Rumānijas reģioni, kā arī Slovākijas galvaspilsētas reģions.