Termiņa variants ir, LZA TK protokols Nr. 1/1111 (21.05.2013.)


Par Komerclikuma terminiem komersants, komercdarbība, firma u.

Sēdes vadītāja V. Skujiņa informē, ka sēžu starplaikā — š. Sēdes darba kārtībā ir viens pamatjautājums — IZM iesniegto Eiropas Komisijas turpmāk — EK pieaugušo izglītības terminu apspriešana un apstiprināšana pilnais terminu saraksts No iesniegtā pieaugušo izglītības terminu saraksta apspriešanai sēdē atlasīti 38 diskutabli termini.

Pommers un K. Maslo norāda, ka sarakstā ir daudz jaunu terminu, kuru Pedagoģijas terminu vārdnīcā nav, un ka pieaugušo izglītībai ir sava specifika.

termiņa variants ir

Skujiņa informē, ka Ped. Adult learning trainer Sākotnējais priekšlikums — pieaugušo izglītotājs I. Maslo norāda ka vārds izglītotājs jau izmantots citā nozīmē, šeit labāk derētu instruktors, termiņa variants ir šajā nozīmē ne tikai sportā lietots arī treneris. Baltiņš atzīst, ka instruktors ir labs priekšlikums, vārdu treneris ieviest šajā nozīmē nebūtu vēlams.

Apstiprina: pieaugušo mācīšanās instruktors 2.

termiņa variants ir

Apprenticeship Piedāvātais latviešu valodas ekvivalents ir kvalifikācijas celšana. Maslo iebilst, ka tā nav kvalifikācijas celšana, bet gadi, kas strādāti pieredzējuša speciālista vadībā, tāpēc labāk derētu mācekļa gadi, mācekļa laiks.

termiņa variants ir

Baltiņš iesaka variantu māceklība, kas jēdzieniski atbilst. Apstiprina: māceklība Piedāvātie varianti ir šķēršļi izglītībai, izglītības šķēršļi, mācīšanās šķēršļi.

Apstiprina: mācīšanās šķēršļi 4.

 • Izglītības un zinātnes termini.
 • VARIANTS IR, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, - par uzņēmumu
 • Par Komerclikuma terminiem komersants, komercdarbība, firma u.c.
 • Koncepcijas mērķis ir piedāvāt virzienus, kā Latvijā attīstīt vidējā termiņa budžeta plānošanu un stratēģisko plānošanu, nodrošinot budžeta līdzekļu novirzīšanu valdības prioritāšu īstenošanai, nozares stratēģijas plānošanu atbilstoši pieejamajiem resursiem un uz rezultātiem balstītu resursu piešķiršanu.
 • Neizlemtie magnētiskās rezonanses izmeklēšanas termini.
 • Bb plus rs bināro opciju stratēģija
 • EUR-Lex - SC - LV
 • Nenosakāmu autortiesību darbi ir darbi, kuru autortiesību īpašnieki nav nosakāmi vai atrodami.

Basic skills V. Skujiņa ziņo, ka šis termins nav jāspriež, jo angļu terminam skills LZA TK jau apstiprināts atbilstošs latviešu termins prasmes. Apstiprina: pamatprasmes 5. Community-based adult learning Piedāvātie varianti ir pašvaldības organizēta pieaugušo izglītība, kopienā balstīta pieaugušo izglītība, kopienas organizēta pieaugušo izglītība, kopienas nodrošināta pieaugušo izglītība.

JAUNĀKAIS FOTO / VIDEO

Pašvaldības organizēta pieaugušo izglītība tiek noraidīts, jo tā var būt jebkura kopiena. Baltiņš norāda, ka konstrukcija kopienā balstīts tekstā ir grūti lietojama.

termiņa variants ir

Tiek ieteikts variants kopienatbalsta. To noraida, jo vārdu atbalsts varētu lietot, ja atbilstošais angliskais termins būtu comunity-supported. Tiek piedāvāts arī variants kopieniskā izglītība, pret ko ir iebildumi kā pret pārāk neparastu darinājumu.

termiņa variants ir

Termina apstiprināšanu atliek uz sēdes beigām 6. Competence Terminu neapspriež, jo tas jau apstiprināts un termiņa variants ir Pedagoģijas terminu vārdnīcā. Early school leavers Priekšlikumi: agrīnie izglītošanās pārtraucēji, pāragri skolu pametušie, vidējo izglītību pārtraukušie.

Kuļšs paskaidro, ka te domātas tādas personas bez vidējās izglītības, kuras neturpina mācības. Maslo norāda, ka daudziem no viņiem nav pamatizglītības. Tiek piedāvāti vēl citi varianti: skolu nepabeigušie, skolu pametušie, skološanos vai mācīšanos pametušie.

 • Konstatēts, ka salīdzināmos apstākļos saprātīgu termiņu pārkāpumi tiek gan atzīti, gan noliegti, turklāt pārkāpuma konstatēšanas gadījumā piemēroti dažādi tiesiskie risinājumi.
 • Latvijas Nacionālais terminoloģijas portāls
 • Norādījumi Šķirkļi ir sanumurēti alfabētiskā kārtībā atbilstoši pamatterminiem somu valodā.
 • Увы, мы с тобой оба не можем судить объективно.
 • Tirdzniecība ar bināro opciju reālām atsauksmēm
 • Николь пересекла комнату и поцеловала его в щеку.

Apstiprina: vidējo izglītību pārtraukušie Nespriež, jo jau ir apstiprināts termins funkcionālā rakstpratība 9. Functional numeracy.

termiņa variants ir