Tiešsaistes ienākumi nav vietnes, Nodokļu pamatkursa modulis: Nodokļi fiziskās personas ienākumiem


Pilnveidot zināšanas, kā fizisko personu nodokļus piemērot uzņēmuma darbiniekiem, valdes locekļiem, dalībniekiem un arī pakalpojumu sniedzējiem gan uzņēmuma, gan fiziskās personas līmenī. Kursā aplūkosim teoriju - Latvijas un starptautiskos normatīvos aktus - un kopīgi izvērtēsim teorijas piemērošanu praksē ar piemēru palīdzību.

tiešsaistes ienākumi nav vietnes

Teorija aptver personāla nodokļu pamatprincipus, kas nepieciešami, lai varētu vērtēt nodokļu piemērošanu biežāk sastopamajās situācijās. Katru nodarbību būs individuālā zināšanu pārbaude testa veidā, tiešsaistes ienākumi nav vietnes arī vairāki grupu darbi, lai nostiprinātu teorētisko zināšanu piemērošanu praksē.

Pirms kursa lūdzam iesūtīt tēmas, kas ir interesējošas un pēc iespējas iekļausim tās kursa saturā.

tiešsaistes ienākumi nav vietnes

Sagaidāmie rezultāti Apgūstot šo kursu, zināsiet, pēc kādiem principiem nodokļi jāpiemēro fiziskās personas ienākumiem dažādās situācijās, tai skaitā kādos gadījumos nodokļi nav jāpiemēro vispār vai nav jāpiemēro Latvijā. Saturs Latvijas rezidenta un nerezidenta statusa noteikšanas pamatprincipi, statuss noteikšanas nepieciešamība un sekas nodokļu piemērošanas vajadzībām.

Katrs 60 sekundes nopelniet 3,00 USD no Yahoo ?! (JAUNA TĪMEKĻA VIETNE) Pelniet naudu tiešsaist...

Atšķirīgais un kopīgais IIN un VSAOI piemērošanā; VSAOI maksāšanas pienākums Eiropas Savienības ietvaros, A1 sertifikāta nozīme un piemērošanas nepieciešamība, tipisko mītu un kļūdu apskats; Nodokļu piemērošana ārzemniekiem Latvijā un Latvijas iedzīvotājiem, kas gūst ienākumus ārvalstīs; Solidaritātes nodoklis un tā nozīme IIN piemērošanā un gada ienākumu deklarācijas iesniegšanā; Nodokļu piemērošana dažāda veida fiziskās personas ienākumiem no kapitāla, saimnieciskās darbības, autoratlīdzības, piemērojot Latvijas un starptautiskos normatīvos aktus; Komandējumu un nosūtījumu definīcija, nodokļu piemērošanas atšķirības; Iedzīvotāju gada ienākumu deklarācijas aizpildīšana.

Klientu jautājumu risināšana, aktuālo tēmu analīze.

tiešsaistes ienākumi nav vietnes