Tirdzniecības noteikumu jaunumi


bonusa konts par iespējām ziņas par naudas pelnīšanu tiešsaistē

Oriģināls 1. Iesniegums 2. Saskaņojums ar pasākuma rīkotāju, ja tirdzniecība paredzēta citas personas pasākuma ietvaros, izņemot gadījumu, ja pasākuma rīkotājs ir pašvaldība vai tās iestāde.

oficiālā vietne naudas pelnīšanai internetā mīti par naudas pelnīšanu tiešsaistē

Oriģināls vai kopija, uzrādot oriģinālu — Kopija, uzrādot oriģinālu 1. Rakstisks saskaņojums ar attiecīgās zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju — privātpersonu, vai valsts un pašvaldības īpašuma valdītāju; 2.

Rīgā Vispārīgie jautājumi 1. Noteikumi nosaka transportlīdzekļu un to numurēto agregātu tirdzniecības vietu reģistrācijas kārtību, prasības transportlīdzekļu un to numurēto agregātu tirdzniecības un tirdzniecības valsts reģistrācijas numura zīmju turpmāk - tirdzniecības numura zīmes izmantošanas kārtību. Noteikumi neattiecas uz traktortehniku, tās piekabēm un numurētiem agregātiem.

Saimnieciskās darbības reģistrāciju apliecinoša dokumenta kopija; 3. Pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta kustības maršruts un laiks, ja tirdzniecība paredzēta vairākās publiskās vietās; 5.

Dokumentu kopija, kas apliecina tiesības iesaistīties pārtikas apritē; 6.

Grozījumi \

Licences speciālās atļaujas kopija, ja uzņēmējdarbības veikšanai ir nepieciešama licence speciālā atļauja ; 7. Zemes lietošanas tiesību apliecinoša dokumentu kopija, ja pieteikta tirdzniecība ar pašu ražotu lauksaimniecības produkciju ziedi, stādi, dēsti, sīpoli, gumi, sēklas, augļi, dārza ogas, augļu koku un ogulāju stādi, dekoratīvo koku un krūmu stādmateriāls, ziemassvētkiem paredzēti nocirsti vai podos augoši dažādu sugu skuju koki.

foreca iespējas tirdzniecība biržā, izmantojot robotus