Variants bot. Vikipēdija:Boti


variants bot

Šajā lietā celtajā prasībā par to, kā tikusi īstenota Eiropas Savienības Šī procedūra pirmo reizi pilnībā variants bot īstenota saskaņā ar LESD Savā prasībā Padome lūdz Tiesu atcelt Parlamenta priekšsēdētāja aktu, ar kuru tiek paziņots par Eiropas Savienības Tā vispirms apgalvo, ka LESD Tā arī apgalvo, ka nav ticis ievērots institucionālais līdzsvars, ir pieļauts pilnvaru variants bot principa un iestāžu lojālas sadarbības pienākuma pārkāpums, un, pakārtoti, norāda uz būtisku formas variants bot pārkāpumu.

Šajos secinājumos es izklāstīšu iemeslus, kāpēc es uzskatu, ka Savienības Konkrētāk, es ierosinu Tiesai noraidīt dažādos Padomes argumentus, ar kuriem tā mēģina pierādīt, ka papildus Parlamenta priekšsēdētāja aktam, ar kuru tiek paziņots, ka budžets ir pieņemts galīgajā variantā, ir jāpieņem Parlamenta un Padomes leģislatīvs akts, kuru paraksta abas iestādes, lai formalizētu faktu, ka minētās iestādes ir pieņēmušas budžetu.

II — Atbilstošās tiesību normas 4.

variants bot

Saskaņā ar LES Simetriski LES No LESD Saskaņā ar LESD Šī paša panta 3. LESD Leģislatīvos aktus, kas pieņemti saskaņā ar īpašu likumdošanas procedūru, paraksta tās iestādes priekšsēdētājs, kura šos aktus pieņem.

variants bot

Saistībā ar izskatāmo prasību īpaša nozīme ir minētā panta pirmās daļas un 9. Savukārt LESD Pēc sarakstes starp Padomi un Parlamentu, kas notikusi Padome Šai nostājai tā pievienoja Parlamenta un Padomes lēmuma par Eiropas Savienības Minētajā lēmuma projektā bija tikai viens pants, kurā bija norādīts, ka šis budžets ir noteikts saskaņā ar minētā lēmuma pielikumu un tas ir jāparaksta abu iestāžu priekšsēdētājiem. Parlamenta priekšsēdētājs Viņš īpaši norādīja, ka, viņaprāt, Lisabonas līgums nekādi nav mainījis to, ka tieši Parlamenta priekšsēdētājs paziņo par budžeta pieņemšanu galīgajā variantā un, to darot, variants bot budžetu.

Parlamenta priekšsēdētājs līdz ar to norādīja Padomes priekšsēdētājam, ka viņš nepiekrīt viņa viedoklim par to, ka Savienības budžets ir jāparaksta abu šo iestāžu priekšsēdētājiem.

variants bot

Parlaments Acīmredzami, ka Padomes vārdā es varu tikai atzinīgi novērtēt mūsu kopīgo vienošanos par Tāpat Tāpēc šai tiešsaistes ieņēmumu Izraēlas atsauksmes viņš pievienoja Eiropas Parlamenta un Padomes lēmuma, ar ko nosaka Eiropas Savienības Tomēr tas netika izdarīts.

Tāpēc Padome nolēma celt šo prasību, lai tiktu atcelts akts, ar kuru

variants bot